ข่าวสารนิเทศ : องค์การอนามัยโลกปรับแก้แผนที่สถานะโรคไวรัสซิกาของไทย ศูนย์ข่าว

ข่าวสารนิเทศ : องค์การอนามัยโลกปรับแก้แผนที่สถานะโรคไวรัสซิกาของไทย

         ตามที่องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้จัดทำแผนที่แสดงสถานการณ์ระบาดของโรคไวรัสซิกาทั่วโลก และได้จัดให้ประเทศไทยอยู่ในกลุ่มพื้นที่สีแดงในลักษณะเดียวกับประเทศที่มีการระบาดของโรคไวรัสซิกาในระดับที่น่ากังวล อาทิ ประเทศในทวีปอเมริกาใต้ นั้น

         กระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข ได้ชี้แจงกับ WHO อย่างต่อเนื่องว่า ที่ผ่านมา ไทยได้แสดงความโปร่งใสในการรายงานการระบาดของโรคไวรัสซิกาให้กับ WHO ทราบมาโดยตลอด โดยได้รายงานการพบผู้ป่วยครั้งแรกเมื่อปี ๒๕๕๕ และจากการรวบรวมสถิติ มีการพบผู้ป่วยจากไวรัสซิกาในไทยโดยเฉลี่ยปีละประมาณ ๕ รายเท่านั้น โดยทางการไทยได้ดำเนินการตามข้อแนะนำของ WHO ในการควบคุมการระบาดอย่างเหมาะสม ซึ่งการจัดให้ไทยอยู่ในกลุ่มพื้นที่สีแดง โดยอาศัยข้อมูลย้อนหลังในช่วง ๑๐ ปีที่ผ่านมา อาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดได้

         ทั้งนี้ WHO ได้รับทราบข้อกังวลของไทยและได้ปรับปรุงแนวทางการแสดงข้อมูลแล้ว โดยได้จัดให้ประเทศไทยอยู่ในกลุ่มประเทศสีม่วงอ่อน ซึ่งแสดงถึงประเทศที่มีการติดเชื้อเป็นกรณีเฉพาะ และแยกออกจากประเทศสีแดง ซึ่งแสดงถึงประเทศที่มีการระบาดของไวรัสซิกาและมีผู้ป่วยเป็นโรคศีรษะเล็ก (microcephaly) ซึ่งถูกจัดประเภทเป็นสีแดง ซึ่งจะช่วยสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องและความเชื่อมั่นให้กับต่างชาติว่าประเทศไทยไม่ได้มีการระบาดของไวรัสซิกา