ข่าวสารนิเทศ : ทางการเคนยากวดขันการลักลอบนำงาช้าง/นอแรดออกนอกประเทศ ศูนย์ข่าว

ข่าวสารนิเทศ : ทางการเคนยากวดขันการลักลอบนำงาช้าง/นอแรดออกนอกประเทศ

                กระทรวงการต่างประเทศได้รับรายงานจากสถานเอกอัครราชทูต / คณะผู้แทนถาวร ณ กรุงไนโรบีว่า ทางการเคนยาได้เริ่มกวดขันการลักลอบนำงาช้าง นอแรด รวมทั้งวัสดุต่าง ๆ ที่ทำจากงาช้างและนอแรดออกนอกประเทศ โดยใช้สุนัขดมกลิ่นที่ได้รับการฝึกฝนเป็นพิเศษในการตรวจจับตามช่องทางเข้า-ออกประเทศ เช่น ท่าอากาศยาน Jomo Kenyatta International Airport ที่กรุงไนโรบี และท่าอากาศยาน Moi International Airport ที่เมือง Mombasa
                การนำงาช้าง นอแรด และวัสดุต่าง ๆ ที่ทำจากงาช้างและนอแรด โดยหมายรวมถึงแหวน ส่วนประกอบของสร้อยข้อมือ / ข้อเท้า และเครื่องประดับอื่น ๆ ออกนอกประเทศเคนยา ทั้งโดยเจตนาหรือไม่เจตนา เป็นการกระทำผิดกฎหมาย มีโทษปรับหรือจำ หรือทั้งจำและปรับ โดยโทษปรับสูงสุด ๒๐ ล้านชิลลิ่งเคนยา (ประมาณ ๗ ล้านบาท) และโทษจำคุกมีระวางสูงสุด ๗ ปี
                กระทรวงการต่างประเทศ ขอแจ้งเตือนคนไทยทุกคนที่จะเดินทางไป ผ่าน หรือกลับจากประเทศเคนยาให้งดเว้นและระมัดระวังการนำวัสดุหรือเครื่องประดับใด ๆ ที่อาจทำจากงาช้างหรือนอแรด ออกนอกประเทศเคนยา ทั้งนี้ เพื่อมิให้เกิดกรณีละเมิดกฎหมายดังกล่าวโดยไม่เจตนาหรือรู้เท่าไม่ถึงการณ์