ข่าวสารนิเทศ : กรณีเหตุระเบิดในกรุงบรัสเซลล์ เบลเยียม ศูนย์ข่าว

ข่าวสารนิเทศ : กรณีเหตุระเบิดในกรุงบรัสเซลล์ เบลเยียม

         ตามที่มีรายงานข่าวว่า เกิดเหตุระเบิดที่ท่าอากาศยาน Zaventem กรุงบรัสเซลล์ เบลเยียม เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลาประมาณ ๐๘.๐๐ น. (ตามเวลาท้องถิ่นของเบลเยียม) นั้น

          กระทรวงการต่างประเทศ ได้รับรายงานจากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลล์ ว่า ในเบื้องต้น ไม่พบคนไทยได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจากเหตุดังกล่าว โดยทางการเบลเยียมได้อพยพผู้โดยสารออกจากพื้นที่ท่าอากาศยาน และได้ระงับเที่ยวบินทุกเที่ยว รวมทั้งการให้บริการรถไฟที่วิ่งไป-กลับท่าอากาศยานแล้ว ในส่วนของผลกระทบต่อคนไทยที่เดินทางด้วยเที่ยวบินของการบินไทยสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ประสานกับนายสถานีการบินไทยประจำท่าอากาศยานทราบว่า สายการบินไทยเที่ยวบินที่ TG 934 ได้ลงจอดก่อนเกิดเหตุ และไม่ได้รับผลกระทบ

          นอกจากนี้ ตามที่มีรายงานข่าวว่าเกิดเหตุระเบิดที่สถานีรถไฟใต้ดิน Maalbeek ใกล้สำนักงานใหญ่ของสหภาพยุโรป เมื่อเวลาประมาณ ๐๘.๓๐ น. ในวันเดียวกัน และทางการเบลเยียมได้ประกาศระงับการเดินทางโดยระบบขนส่งมวลชนทั้งหมดด้วยแล้วนั้น สถานเอกอัครราชทูตฯ อยู่ในระหว่างตรวจสอบว่ามีคนไทยได้รับผลกระทบหรือไม่

          ทั้งนี้ กระทรวงฯ จะได้ติดตามสถานการณ์ต่อไปอย่างต่อเนื่อง โดย สอท.ฯ ได้แจ้งชุมชนไทยในกรุงบรัสเซลล์ให้ใช้ความระมัดระวัง และติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิด สำหรับผู้อาศัยอยู่ในกรุงบรัสเซลล์ สามารถติดต่อเบอร์ฉุกเฉินของ สอท.ได้ที่หมายเลข +๓๒ ๔๗๐ ๘๕๙ ๖๖๗ และ +๓๒ ๒๖๔ ๐๖๘๑๐ ต่อ ๐๐๒ และ ๐๐๓ และในส่วนของญาติพี่น้องในไทย
ที่มีความห่วงกังวล สามารถติดต่อเบอร์ Hotline กรมการกงสุล ได้ที่หมายเลข ๐๒-๕๗๒-๘๔๔๒ และ ๐๙๔ – ๐๐๓-๗๑๙๐ ถึง ๙๒

          อนึ่ง มีคนไทยอาศัยอยู่ในเบลเยี่ยมประมาณ ๔,๐๐๐ คน และอยู่ในกรุงบรัสเซลล์ประมาณ ๑,๐๐๐ คน