ข่าวสารนิเทศ : สารแสดงความยินดีจากนายกรัฐมนตรีถึงประธานาธิบดีเมียนมา ศูนย์ข่าว

ข่าวสารนิเทศ : สารแสดงความยินดีจากนายกรัฐมนตรีถึงประธานาธิบดีเมียนมา

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีได้มีสารแสดงความยินดีถึงนาย ถิ่น จอ ผู้แทนจากพรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตย (National League for Democracy) ในโอกาสได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีเมียนมาอย่างเป็นทางการ ดังนี้

Excellency,
        
            I have learnt, with great joy and admiration, of the results of the presidential elections of 15 March 2016, as well as Your Excellency’s short interview shortly thereafter, that this was a victory for Daw Aung San Suu Kyi.
           

            On behalf of the Royal Thai Government and the people of the Kingdom of Thailand, I have the honour and pleasure to extend to Your Excellency, my most sincere congratulations. I am very much confident that the strong popular mandate that you have obtained would highly encourage and enable your Government to succeed in all efforts towards peace, progress, unity, and prosperity. The Royal Thai Government and I stand ready to work closely with Your Excellency and the Government of Myanmar for the mutual benefit of our two countries and peoples. I wish Your Excellency success in all endeavors.

           

             Accept, Excellency, the assurances of my highest consideration.

                                                                                             General Prayuth Chan-o-cha (Ret.)
                                                                                       Prime Minister of the Kingdom of Thailand