ข่าวสารนิเทศ : กระทรวงการต่างประเทศจัดโครงการ Thai – U.S. Online Mentoring มุ่งส่งเสริมศักยภาพนักแอนิเมชั่นไทย ศูนย์ข่าว

ข่าวสารนิเทศ : กระทรวงการต่างประเทศจัดโครงการ Thai – U.S. Online Mentoring มุ่งส่งเสริมศักยภาพนักแอนิเมชั่นไทย

          เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๙ นายทรงศัก สายเชื้อ อธิบดีกรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ กระทรวงการต่างประเทศ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยชาญ ถาวรเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ Thai – U.S. Online Mentoring ด้านแอนิเมชั่น ซึ่งจัดโดยกรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ สถานกงสุลใหญ่  ณ นครลอสแอนเจลิส คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร และสมาคมผู้ประกอบการแอนิเมชั่นและคอมพิวเตอร์กราฟิกส์ไทย โดยโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านแอนิเมชั่นระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกา และเสริมสร้างเครือข่ายการติดต่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างนักแอนิเมชั่นไทยในสหรัฐฯ ซึ่งมีความรู้ความสามารถและเป็นที่ยอมรับในวงการภาพยนตร์แอนิเมชั่นของฮอลลีวูด อาทิ คุณนัฐ มินทราศักดิ์ Technical Director บริษัท Walt Disney คุณอรุษ ตันตสิรินทร์ Lead Animator บริษัท Nickelodeon คุณชานนท์ ธารีจิตต์ Animation Artist บริษัท Blizzard Entertainment คุณประสานสุข  วีระสุนทร Story Artist บริษัท Walt Disney และคุณรัตนิน ศิรินฤมาร Effects Artist บริษัท Walt Disneyหมุนเวียนกันมาเป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านเทคนิคการจัดทำภาพยนตร์แอนิเมชั่นในรูปแบบของ Live Session ผ่าน Google Hangouts และ Facebook Pages Community นอกจากนี้ ยังมุ่งขยายขีดความสามารถและโอกาสทางธุรกิจให้กับผู้ประกอบการไทยในอุตสาหกรรมแอนิเมชั่น ซึ่งจะช่วยยกระดับคุณภาพของอุตสาหกรรมแอนิเมชั่นของไทยสู่สากล เพื่อไทยสามารถเป็นศูนย์กลางด้านภาพยนตร์แอนิเมชั่นในภูมิภาค

          โครงการดังกล่าวจะจัดกิจกรรมแบบ Live Session เพิ่มเติมอีก ๓ ครั้งในวันอาทิตย์ที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๙, วันอาทิตย์ที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๙ และวันอาทิตย์ที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙ นี้ ที่ลานกิจกรรม The Style by TOYOTA ที่อาคารสยามสแควร์วัน ผู้สนใจที่จะเข้าร่วมโครงการฯ สามารถลงทะเบียนและติดตามรายละเอียดที่ www.thai-usmentoring.com