ข่าวสารนิเทศ : งานเลี้ยงอาหารกลางวัน เนื่องในโอกาสเอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักรประจำประเทศไทยอำลาตำแหน่ง ศูนย์ข่าว

ข่าวสารนิเทศ : งานเลี้ยงอาหารกลางวัน เนื่องในโอกาสเอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักรประจำประเทศไทยอำลาตำแหน่ง

         เมื่อวันที่ 29 มี.ค. 59 เวลา 12.30 น.  นายทรงพล สุขจันทร์ อธิบดีกรมยุโรป เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันในนามกระทรวงการต่างประเทศ  แก่นาย Mark Kent เอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักรประจำประเทศไทย  เนื่องในโอกาสจะพ้นจากหน้าที่ ณ ห้องสัตตบงกช กระทรวงการต่างประเทศ โดยมีผู้บริหารของกระทรวงฯ และผู้แทนระดับสูงจากภาคธุรกิจเข้าร่วมในงานเลี้ยงดังกล่าวด้วย