ข่าวสารนิเทศ : รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นมีกำหนดเดินทางเยือนประเทศไทย ศูนย์ข่าว

ข่าวสารนิเทศ : รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นมีกำหนดเดินทางเยือนประเทศไทย

          นายฟุมิโอะ คิชิดะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น มีกำหนดเดินทางเยือนประเทศไทยระหว่างวันที่ ๑ – ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ตามคำเชิญของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ซึ่งถือเป็นการเยือนครั้งแรกของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นในรอบ ๕ ปี โดยญี่ปุ่นเลือกที่จะเยือนไทยเป็นประเทศแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

          ในระหว่างการเยือน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นจะเข้าพบหารือทวิภาคีกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในช่วงเย็นของวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙  ที่กระทรวงการต่างประเทศเพื่อหารือแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นทั้งในประเด็นความร่วมมือทวิภาคี อาทิ ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ รวมถึงความร่วมมือและประเด็นระหว่างประเทศ เช่น ความร่วมมือในกรอบสหประชาชาติและอาเซียน และสถานการณ์ความมั่นคงในภูมิภาค

          ภายหลังการหารือ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของทั้งสองฝ่ายจะร่วมกันลงนามบันทึกแสดงเจตจำนงว่าด้วยการส่งเสริมความร่วมมือในสาขาเกษตรและสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลญี่ปุ่น ก่อนที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจะเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นและคณะในค่ำวันเดียวกัน

          จากนั้น ในวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นมีกำหนดเข้าเยี่ยมคารวะพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ด้วย