ข่าวสารนิเทศ : สารแสดงความยินดีจากนายกรัฐมนตรีถึงนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เนื่องในโอกาสรับตำแหน่ง ศูนย์ข่าว

ข่าวสารนิเทศ : สารแสดงความยินดีจากนายกรัฐมนตรีถึงนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เนื่องในโอกาสรับตำแหน่ง

ตามที่นายทองลุน สีสุลิด ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๙ นั้น

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มีหนังสือแสดงความยินดีกับนายกรัฐมนตรีทองลุนในโอกาสดังกล่าว ดังนี้

“เรียน ฯพณฯ ทองลุน สีสุลิด
         นายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ในนามรัฐบาลและประชาชนแห่งราชอาณาจักรไทย ผมขอแสดงความยินดีอย่างจริงใจในโอกาสที่ ฯพณฯ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวดำเนินมาด้วยมิตรไมตรีและความผูกพันที่มั่นคงอันสนับสนุนให้ทั้งสองประเทศได้เอื้อเฟื้อเกื้อกูลกันและกันมาตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ผมจึงเชื่อมั่นว่าด้วยความรู้ความสามารถและประสบการณ์อันลึกซึ้งของ ฯพณฯ จะมีส่วนสำคัญที่จะส่งเสริมให้สายสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างสองประเทศและในครอบครัวอาเซียนขยายตัวและพัฒนาต่อไปยิ่งขึ้นในทุก ๆ ด้าน ผมมีความตั้งใจที่จะร่วมมือกับ ฯพณฯ ในการสร้างเสริมความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวให้พัฒนาก้าวหน้าไม่หยุดยั้ง เพื่อเสถียรภาพ ความผาสุกของประชาชน และความเจริญรุ่งเรืองของภูมิภาคของเรา

ผมขอถือโอกาสนี้ อาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย จงดลบันดาลให้ ฯพณฯ และครอบครัวมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง และประสบแต่ความสุขและความสำเร็จในหน้าที่การงานตลอดไป

ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง

                                    พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา

                                                      นายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรไทย”