ข่าวสารนิเทศ : รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเดินทางเยือนเมียนมาในฐานะผู้แทนพิเศษของนายกรัฐมนตรี ศูนย์ข่าว

ข่าวสารนิเทศ : รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเดินทางเยือนเมียนมาในฐานะผู้แทนพิเศษของนายกรัฐมนตรี

         นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ มีกำหนดเดินทางเยือนสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ในฐานะผู้แทนพิเศษของนายกรัฐมนตรี (Special envoy) ระหว่างวันที่ ๘ - ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙

          รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมีกำหนดเข้าเยี่ยมคารวะนายติน จ่อ ประธานาธิบดีสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา และนางออง ซาน ซู จี ที่ปรึกษาแห่งรัฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และรัฐมนตรีประจำสำนักประธานาธิบดี ณ กรุงเนปิดอว์ เพื่อกระชับความสัมพันธ์และส่งเสริมความร่วมมือไทย – เมียนมา ทั้งในระดับทวิภาคีและในระดับอาเซียนที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนของสองประเทศและของภูมิภาคให้มีความแน่นแฟ้นและเกิดผลเป็นรูปธรรมต่อไป