ข่าวสารนิเทศ : นายกรัฐมนตรีเยือนสหพันธรัฐรัสเซีย และเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียน – รัสเซีย สมัยพิเศษ ศูนย์ข่าว

ข่าวสารนิเทศ : นายกรัฐมนตรีเยือนสหพันธรัฐรัสเซีย และเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียน – รัสเซีย สมัยพิเศษ

          นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ มีกำหนดร่วมเดินทางกับคณะผู้แทนไทย นำโดยพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เยือนสหพันธรัฐรัสเซียอย่างเป็นทางการ ตามคำเชิญของนาย ดมิทรี เมดเวเดฟ นายกรัฐมนตรีรัสเซีย ระหว่างวันที่  ๑๗ – ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ซึ่งเป็นการเยือนรัสเซียระดับนายกรัฐมนตรีของไทยครั้งแรกในรอบ ๑๑ ปี และจะเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียน – รัสเซีย สมัยพิเศษ (ASEAN – Russia Commemorative Summit) ระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ตามคำเชิญของนายวลาดิมีร์ ปูติน ประธานาธิบดีรัสเซีย

          ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีมีกำหนดจะพบหารือกับนายกรัฐมนตรีรัสเซีย ที่นครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ในวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙ และจะเข้าเยี่ยมคารวะประธานาธิบดีรัสเซีย ที่เมืองโซชิ ในวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ตามลำดับ

          การเยือนรัสเซียครั้งนี้ จะเป็นโอกาสที่ผู้นำของทั้งสองฝ่ายได้ร่วมกันกำหนดทิศทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศทั้งสอง ซึ่งจะครบรอบ ๑๒๐ ปี ในปี ๒๕๖๐ ให้ก้าวไปสู่มิติใหม่ของความเป็นหุ้นส่วนระหว่างกัน เพื่อนำพาประเทศไปสู่ยุคอุตสาหกรรม ๔.๐ โดยจะร่วมกันเร่งรัดผลักดันความร่วมมืออย่างรอบด้าน ทั้งด้านการเมือง ความมั่นคง เศรษฐกิจ พลังงาน การศึกษา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และอื่นๆ รวมถึงการหารือในประเด็นการจัดทำเขตการค้าเสรีไทย – สหภาพเศรษฐกิจยูเรเซีย (ประกอบด้วยรัสเซีย อาร์เมเนีย เบลารุส คาซัคสถาน และคีร์กีซสถาน) เพื่อเพิ่มปริมาณการค้าและการลงทุนระหว่างกัน อันจะเป็นการขยายโอกาสสำหรับการส่งออกสินค้าของไทยไปยังประเทศในภูมิภาคยูเรเชีย รวมทั้ง แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในประเด็นระหว่างประเทศ และระดับภูมิภาคที่ทั้งสองฝ่ายมีความสนใจร่วมกัน

          ภายหลังการหารือ นายกรัฐมนตรีของทั้งสองประเทศจะร่วมเป็นสักขีพยานพิธีลงนามเอกสารความร่วมมือภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งครอบคลุมความร่วมมือสาขาต่างๆ อาทิ ด้านพลังงาน การเกษตร มาตรฐานสุขอนามัยสำหรับสินค้าประมง การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เป็นต้น

          นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรีจะกล่าวเปิดการสัมมนา “Thai – Russian Business Dialogue” ในช่วงเช้า  ของวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙ โดยการสัมมนาครั้งนี้ จะเป็นโอกาสดีที่ภาคธุรกิจไทยจะแสดงถึงศักยภาพด้านเศรษฐกิจของไทย ตลอดจน สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ภาคธุรกิจรัสเซียในการเข้ามาลงทุนในไทยด้วย ทั้งนี้ คณะนักธุรกิจของไทยที่จะร่วมเดินทางครั้งนี้ ประกอบด้วยนักธุรกิจสาขาต่างๆ อาทิ พลังงาน อาหาร เทคโนโลยีสารสนเทศ อิเล็กทรอนิกส์ พลาสติก อัญมณีและเครื่องประดับ และการค้าปลีก เป็นต้น

          นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ยังมีกำหนดเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียน – รัสเซีย สมัยพิเศษ (ASEAN – Russia Commemorative Summit) ในวันที่ ๑๙ – ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ เมืองโซชิ รัสเซีย เนื่องในโอกาสครบรอบ ๒๐ ปี ความสัมพันธ์อาเซียน – รัสเซีย โดยการประชุมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีในการหารือแนวทางการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนกับรัสเซียผ่านการเสริมสร้างความร่วมมือด้านการเมือง ความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม บนพื้นฐานของการมีผลประโยชน์ร่วมกัน อันสะท้อนความสำคัญที่รัสเซียมีให้กับอาเซียนภายหลังการจัดตั้งประชาคมอาเซียนอย่างเป็นทางการ อนึ่ง นายกรัฐมนตรีและบรรดาผู้นำอาเซียน ยังมีกำหนดจะพบหารือกับประธานสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียและเลขาธิการองค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้ด้วย

         นอกจากนี้ รัสเซียจะจัดกิจกรรมคู่ขนานที่สำคัญ ได้แก่ Russia – ASEAN Business Forum การประชุมรัฐมนตรีวัฒนธรรมอาเซียน – รัสเซีย และเทศกาลวัฒนธรรมอาเซียน – รัสเซีย

         ระหว่างการประชุม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมีกำหนดพบหารือกับนายเดนิส แมนทูรอฟ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้ารัสเซีย ในฐานะประธานร่วมของการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคี (JC) ไทย – รัสเซีย โดยทั้งสองฝ่ายจะหารือเพื่อเตรียมการสำหรับการประชุม JC ไทย – รัสเซีย ครั้งที่ ๗ ซึ่งมีกำหนดจะจัดครั้งต่อไปที่ประเทศไทย