ข่าวสารนิเทศ : รองประธานสภาประชาชนมณฑลยูนนานเข้าพบหารือกับอธิบดีกรมเอเชียตะวันออก ศูนย์ข่าว

ข่าวสารนิเทศ : รองประธานสภาประชาชนมณฑลยูนนานเข้าพบหารือกับอธิบดีกรมเอเชียตะวันออก

          เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙ นายจาง ไป่หรู (Zhang Bairu) รองประธานสภาประชนมณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีนและคณะได้พบหารือกับนายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ อธิบดีกรมเอเชียตะวันออก ในโอกาสเยือนไทยระหว่างวันที่ ๑๔ – ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างไทย (ภาคเหนือ) กับมณฑลยูนนาน ความร่วมมือระหว่าง
สภาประชาชนมณฑลยูนนานกับสภานิติบัญญัติของไทย และเชิญฝ่ายไทยพิจารณาเข้าร่วมงานแสดงสินค้าจีน – เอเชียใต้ ครั้งที่ ๔ (4th China – South Asia Exposition) และงานคุนหมิงแฟร์ ครั้งที่ ๒๔ (24th China Kunming Import and Export Commodities Fair) ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ ที่นครคุนหมิง

          อธิบดีกรมเอเชียตะวันออกได้กล่าวต้อนรับนายจางและคณะ โดยย้ำว่ามณฑลยูนนานมีความสำคัญทางยุทธศาสตร์ต่อไทยในฐานะ “ประตู” สู่จีนทางตอนใต้และตะวันตก ขณะเดียวกัน ไทยสามารถเป็นประตูให้กับจีนเข้าสู่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ผ่านมณฑลยูนนาน ทั้งสองฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับแนวทางการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างไทย – ยูนนานในภาพรวม ความร่วมมือด้านการค้าการลงทุน และการเชื่อมโยงระหว่างประชาชนผ่านการศึกษา วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว รวมทั้งการที่ไทยโดยมีกระทรวงการต่างประเทศเป็นประธานร่วมกับ ฝ่ายยูนนานจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะทำงานไทย (ภาคเหนือ) – ยูนนาน ครั้งที่ ๖ ในช่วงเวลาที่เหมาะสมของปีนี้ต่อไป

          อนึ่ง ในช่วงเช้าของวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙ รองประธานสภาประชาชนมณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีนและคณะได้เข้าเยี่ยมคารวะนางพิไลพรรณ สมบัติศิริ ประธานคณะกรรมาธิการการต่างประเทศ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ และในช่วงบ่ายวันเดียวกัน คณะยังได้พบหารือกับผู้แทนกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ก่อนที่จะเดินทางต่อไปเยือนจังหวัดเชียงรายเพื่อพบหารือกับผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายในวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ทั้งนี้ การเยือนไทยของนายจางฯ ในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการเยือนหลายประเทศในภูมิภาค ได้แก่ เนปาล ไทย และกัมพูชา