ข่าวสารนิเทศ : กรณีสื่อมวลชนรายงานคำให้สัมภาษณ์ของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เกี่ยวกับ IUU คลาดเคลื่อน ศูนย์ข่าว

ข่าวสารนิเทศ : กรณีสื่อมวลชนรายงานคำให้สัมภาษณ์ของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เกี่ยวกับ IUU คลาดเคลื่อน

ตามที่ปรากฏข่าวในสื่อมวลชน อ้างคำให้สัมภาษณ์ของ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม แจ้งว่า ไทยรอดใบแดงจากประเด็น IUU และได้รับใบเขียวแน่นอน นั้น

กระทรวงการต่างประเทศขอเรียนว่า พลเอก ประวิตรฯ ได้ตอบคำถามสื่อมวลชนอย่างไม่เป็นทางการวันนี้จริง แต่ได้กล่าวเพียงว่า ในการเดินทางไปประชุมร่วมกับผู้แทนสหภาพยุโรปครั้งล่าสุด (๑๗ – ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙) ทางสหภาพยุโรปยังไม่ได้แจ้งเรื่องผลการตัดสินใจเรื่องใบแดงหรือใบเหลืองแต่อย่างใด ดังนั้น ณ วันนี้ถือว่าไทยยังมีเวลาในการทำงานก่อนที่ทางสหภาพยุโรปจะตัดสินใจอย่างเป็นทางการ และไทยยังคงยืนยันที่จะเดินหน้าทำงานอย่างหนักต่อไป 

ทั้งนี้ กระทรวงการต่างประเทศขอเรียนว่า รัฐบาลไทยให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหา IUU อย่างจริงจังและเต็มที่มาโดยตลอด และล่าสุด เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ประเทศไทยยังได้เข้าเป็นภาคีความตกลงว่าด้วยมาตรการรัฐเจ้าของท่า (Port State Measure Agreement - PSMA) ซึ่งเป็นความตกลงระหว่างประเทศฉบับแรกของโลกที่มุ่งเน้นกำจัดการทำประมง IUU ด้วย สำหรับการหารือเรื่อง IUU กับสหภาพยุโรปที่ผ่านมา เป็นไปบนพื้นฐานของความเป็นมิตรที่เคารพในอำนาจอธิปไตยซึ่งกันและกัน สหภาพยุโรปไม่เคยสั่งให้ไทยทำอะไร แต่เป็นเพียงการแลกเปลี่ยนข้อมูลและประสบการณ์ในการแก้ไขปัญหาต่างๆ บางเรื่องสหภาพยุโรปได้ให้ข้อแนะนำแก่ไทยโดยอาศัยจากประสบการณ์การแก้ไขปัญหาที่คล้ายกันในบางประเทศสมาชิกของเขาในอดีต แต่ทั้งหมดนี้ ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของไทยที่จะปรับแก้วิธีการให้เหมาะสมกับสภาพความเป็นจริงของไทยต่อไป