ข่าวสารนิเทศ : กระทรวงการต่างประเทศมอบเงินอุดหนุนโรงเรียนร่วมฤดีวิเทศศึกษา  ศูนย์ข่าว

ข่าวสารนิเทศ : กระทรวงการต่างประเทศมอบเงินอุดหนุนโรงเรียนร่วมฤดีวิเทศศึกษา

          เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙ นายอภิชาติ ชินวรรโณ ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ได้มอบเงินอุดหนุนโรงเรียนร่วมฤดีวิเทศศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ในโครงการจัดหาอุปกรณ์ Wireless Access Point จำนวน ๑ ล้านบาท เพื่อใช้งานในการเรียนการสอน โดยมีบาทหลวงอภิสิทธิ์ กฤษราลัมณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนร่วมฤดีวิเทศศึกษาเป็นตัวแทนรับมอบเช็คเงินอุดหนุนดังกล่าว