ข่าวสารนิเทศ :  กระทรวงการต่างประเทศตอกย้ำศักยภาพการเป็นศูนย์กลางธุรกิจค้าปลีก และการท่องเที่ยวของไทยผ่านเวที MFA CEO Forum ครั้งที่ ๓  ศูนย์ข่าว

ข่าวสารนิเทศ : กระทรวงการต่างประเทศตอกย้ำศักยภาพการเป็นศูนย์กลางธุรกิจค้าปลีก และการท่องเที่ยวของไทยผ่านเวที MFA CEO Forum ครั้งที่ ๓

                   เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ กระทรวงการต่างประเทศเดินหน้าจัดเวที MFA CEO Forum
ต่อเนื่องเป็นครั้งที่ ๓ เพื่อให้คณะทูตประจำประเทศไทยได้รับฟังวิสัยทัศน์จากภาคเอกชนไทยชั้นนำเกี่ยวกับ
ศักยภาพทางเศรษฐกิจในมิติต่าง ๆ ของไทย โดยในครั้งนี้ เป็นการนำเสนอศักยภาพธุรกิจค้าปลีกที่ส่งเสริม
เศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของประเทศอย่างมีนัยสำคัญ
                   เวที MFA CEO Forum ครั้งนี้ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากคณะทูต มีเอกอัครราชทูตและผู้แทน
จากสถานเอกอัครราชทูตต่าง ๆ กว่า ๓๐ คนจาก ๒๘ ประเทศ เข้าร่วม โดยภายหลังการกล่าวเปิดงาน
โดยนายอภิชาติ ชินวรรโณ ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ นางชฎาทิพ จูตระกูล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด ในฐานะ CEO ปาฐกรับเชิญ และผู้บริหารสตรีชั้นนำของประเทศ ได้แสดงวิสัยทัศน์
เกี่ยวกับการบริหารงานกลุ่มสยามพิวรรธน์ในการพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรมการค้าปลีก
อย่างห้างสรรพสินค้าสยามพารากอน จนกลายเป็นแลนด์มาร์กสำคัญของไทยและได้ยกตัวอย่างการร่วมทุน
กับห้างสรรพสินค้าชั้นนำของญี่ปุ่นอย่างห้างทาคาชิมายาในการพัฒนาโครงการ ICONSIAM เพื่อเป็นจุดดึงดูด
การท่องเที่ยวของไทยแห่งใหม่ นอกจากนี้ ยังได้เน้นย้ำถึงการพัฒนาธุรกิจด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม
เพื่อรับมือกับความท้าทายจากพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงอย่างไม่หยุดนิ่งและการแข่งขันอย่างเข้มข้น
ในอุตสาหกรรมค้าปลีก
                   เวที MFA Forum นอกจากจะช่วยเสริมสร้างภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นของต่างชาติ
ต่อเศรษฐกิจไทยแล้ว ยังเปิดโอกาสให้บริษัทไทยได้นำเสนอบทบาทที่มีต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
ของไทยและเศรษฐกิจโลก และร่วมสำรวจโอกาสทางธุรกิจไปพร้อม ๆ กับฝ่ายต่างประเทศ ทั้งนี้
กระทรวงการต่างประเทศมีแผนจะจัดเวทีดังกล่าวเพื่อตอกย้ำศักยภาพด้านเศรษฐกิจของไทยในสายตา
ต่างประเทศอย่างต่อเนื่องต่อไป