ข่าวสารนิเทศ : คณะเจ้าหน้าที่สำนักข่าวซินหัวเข้าเยี่ยมคารวะอธิบดีกรมสารนิเทศ ศูนย์ข่าว

ข่าวสารนิเทศ : คณะเจ้าหน้าที่สำนักข่าวซินหัวเข้าเยี่ยมคารวะอธิบดีกรมสารนิเทศ

          เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ คณะเจ้าหน้าที่สำนักข่าวซินหัว สาธารณรัฐประชาชนจีนได้เข้าเยี่ยมคารวะนายเสข วรรณเมธี อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ ในโอกาสเยือนประเทศไทยภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนเจ้าหน้าที่สารนิเทศและสื่อมวลชนไทยกับเจ้าหน้าที่สำนักข่าวซินหัว ประจำปี ๒๕๕๙ ระหว่างวันที่ ๓๐ พฤษภาคม - ๖ มิถุนายน ๒๕๕๙

          ในการพบหารือดังกล่าว อธิบดีกรมสารนิเทศได้กล่าวต้อนรับผู้แทนสำนักข่าวซินหัว และเน้นย้ำถึงบทบาทสำคัญของสำนักข่าวซินหัวในการเผยแพร่ข่าวสารในภูมิภาค โดยหวังว่า ในการเยือนไทยครั้งนี้ ฝ่ายซินหัวจะได้เห็นถึงพัฒนาการด้านสื่อสารมวลชนของไทย ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน โดยเฉพาะสื่อใหม่ในระบบโทรทัศน์ดิจิทัล รวมทั้งได้สัมผัสสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจของไทย เพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวระหว่างไทยกับจีนต่อไป

          อธิบดีกรมสารนิเทศกล่าวเพิ่มเติมว่า การเฉลิมฉลองโอกาสครบรอบ ๔๐ ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทย – จีน เมื่อปี ๒๕๕๘ ที่ผ่านมานั้น ได้แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์อันใกล้ชิดระหว่างสองประเทศในทุกระดับ นับตั้งแต่การแลกเปลี่ยนการเยือนระดับสูง รวมไปถึงการจัดกิจกรรมด้านวัฒนธรรม อาทิ การเผยแพร่มวยไทยและภาพยนตร์ไทย  ซึ่งกำลังเป็นที่นิยมอย่างมากในจีน คนไทยเองก็ชื่นชอบสื่อบันเทิงของจีนเช่นกัน และเริ่มมีความตื่นตัวที่จะเรียนภาษาจีนมากขึ้น โดยโรงเรียนหลายแห่งเริ่มมีการสอนภาษาจีนตั้งแต่ระดับอนุบาล ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์อันใกล้ชิดในระดับประชาชนของทั้งสองประเทศ โดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชน อันจะเป็นรากฐานของสัมพันธ์ที่ยั่งยืนระหว่างสองประเทศต่อไปในอนาคต

          โครงการแลกเปลี่ยนเจ้าหน้าที่กรมสารนิเทศและสื่อมวลชนไทยกับเจ้าหน้าที่สำนักข่าวซินหัว ดำเนินมาเป็นประจำทุกปี ตั้งแต่ปี ๒๕๓๐ โดยเป็นโครงการแลกเปลี่ยนในลักษณะเหย้า – เยือน มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นช่องทางในการกระชับความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีระหว่างเจ้าหน้าที่กรมสารนิเทศและสื่อมวลชนของทั้งสองประเทศ โดยในปี ๒๕๕๙ สำนักข่าวซินหัวเป็นฝ่ายเยือนประเทศไทย และมีกำหนดเข้าเยี่ยมชมหน่วยงานด้านสื่อมวลชนชั้นนำของประเทศไทย รวมทั้งศึกษาดูงานในประเด็นที่เป็นที่สนใจของชาวจีน อาทิ การท่องเที่ยวและศิลปวัฒนธรรมไทย