ข่าวสารนิเทศ : นายกรัฐมนตรีเยือนสิงคโปร์เพื่อเข้าร่วมและกล่าวปาฐกถาในการประชุม IISS Shangri-La Dialogue 15th Asia Security Summit ศูนย์ข่าว

ข่าวสารนิเทศ : นายกรัฐมนตรีเยือนสิงคโปร์เพื่อเข้าร่วมและกล่าวปาฐกถาในการประชุม IISS Shangri-La Dialogue 15th Asia Security Summit

ในวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีมีกำหนดการเดินทางเยือนสิงคโปร์เพื่อเข้าร่วมและกล่าวปาฐกถาในการประชุม IISS Shangri-La Dialogue 15th Asia Security Summit ตามคำเชิญของนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์และสถาบัน International Institute for Strategic Studies (IISS) ในโอกาสครบรอบ ๑๕ ปีของการจัดการประชุมฯ ซึ่งเป็นครั้งแรกที่รัฐบาลสิงคโปร์และสถาบัน IISS เชิญผู้นำไทยกล่าวปาฐกถาในเวทีนี้อันทรงเกียรติแห่งนี้ และเป็นเวทีด้านความมั่นคงแห่งเดียวในภูมิภาคที่มีทั้งผู้นำ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านความมั่นคงเข้าร่วม

ในโอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีจะกล่าวปาฐกถาในห้วข้อเกี่ยวกับทัศนะของประเทศไทยต่อประเด็นความท้าทายทางความมั่นคงในภูมิภาคเอเชีย – แปซิฟิก โดยหัวข้อของปาฐกถาดังกล่าวจะเป็นการกำหนดทิศทางการหารือของการประชุมในวันต่อไป และจะกล่าวถึงแนวคิดของไทยเกี่ยวกับหลักความมั่นคงว่า ความมั่นคงเป็นพื้นฐานของความเจริญรุ่งเรืองและเสถียรภาพ และความมั่นคงที่ยั่งยืนนั้นควรประกอบด้วยมิติด้านการทหารและการพัฒนา โดยประเทศไทยยินดีแบ่งปันประสบการณ์ของไทยด้านความมั่นคงเพื่อการพัฒนาและพร้อมที่จะมีบทบาทอย่างสร้างสรรค์เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงที่ยั่งยืนในภูมิภาคต่อไป

อนึ่ง ก่อนเข้าร่วมการประชุมฯ นายกรัฐมนตรีมีกำหนดการเข้าร่วมงานเลี้ยงน้ำชาซึ่งนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์จะเป็นเจ้าภาพที่ทำเนียบประธานาธิบดีสิงคโปร์ (อิสตานา)

รัฐบาลสิงคโปร์ได้ร่วมกับ The International Institute for Strategic Studies (IISS) สหราชอาณาจักรจัดการประชุม IISS Shangri-La Dialogue ตั้งแต่ปี ๒๕๔๔ เพื่อเป็นเวทีการหารือระดับสูงเกี่ยวกับสถานการณ์ความมั่นคงในภูมิภาคเอเชีย – แปซิฟิก เนื่องจากที่ผ่านมามีเพียงการประชุม Munich Security Conference ซึ่งหารือเกี่ยวกับสถานการณ์การเมืองและความมั่นคงระหว่างประเทศโดยเน้นที่ภูมิภาคยุโรปและสหรัฐฯ เป็นหลัก โดยได้ตั้งชื่อของการประชุม IISS Shangri-La Dialogue ตามสถานที่จัดการประชุมที่โรงแรม Shangri-La สิงคโปร์