ข่าวสารนิเทศ : รัฐบาลไทยให้ความช่วยเหลือแก่ศรีลังกากรณีอุทกภัยและดินถล่มในหลายพื้นที่ ศูนย์ข่าว

ข่าวสารนิเทศ : รัฐบาลไทยให้ความช่วยเหลือแก่ศรีลังกากรณีอุทกภัยและดินถล่มในหลายพื้นที่

ตามที่ได้เกิดฝนตกในหลายพื้นที่ของศรีลังกา ซึ่งส่งผลให้เกิดอุทกภัยและดินถล่มในกรุงโคลัมโบและพื้นที่ทางภาคตะวันตกของประเทศ ทำให้มีผู้เสียชีวิตและสูญหายจำนวนมาก ขณะนี้ ทางการศรีลังกายังคงดำเนินการกู้ภัยและคาดว่า จำนวนผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจะเพิ่มจำนวนสูงขึ้น ล่าสุด (๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙) มีผู้เสียชีวิตแล้ว ๑๐๕ ราย และชาวศรีลังกากว่า ๖๕๐,๐๐๐ คนประสบความเดือดร้อนและไม่มีที่พักอาศัย

ในการนี้ กระทรวงการต่างประเทศได้มอบเงินช่วยเหลือแบบให้เปล่าในนามของรัฐบาลไทยแก่ศรีลังกาเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๒.๕ ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติดังกล่าว ทั้งนี้ ผู้ประสงค์ที่จะร่วมให้ความช่วยเหลือแก่ศรีลังกา สามารถโอนเงินไปได้ที่บัญชีของสถานเอกอัครราชทูตศรีลังกาประจำประเทศไทย ชื่อบัญชี Embassy of DSR Sri Lanka ธนาคารกรุงเทพ สาขาบางกะปิ เลขที่บัญชี ๑๐๕-๓-๐๗๐๙๘๑