ข่าวสารนิเทศ : ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกามีถ้อยแถลงถวายพระพรและเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ ศูนย์ข่าว

ข่าวสารนิเทศ : ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกามีถ้อยแถลงถวายพระพรและเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙

เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ นายบารัก โอบามา ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา ได้มีถ้อยแถลงถวายพระพร และเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙พร้อมทั้งยกย่องพระอัจฉริยภาพความเป็นผู้นำและพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการส่งเสริมความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นระหว่างประชาชนของสองประเทศ

ในการนี้ ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาได้กล่าวถึงการเยือนไทยเมื่อปี 2555 ว่า พระอัจฉริยภาพความเป็นผู้นำของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ช่วยสนับสนุนให้สหรัฐอเมริกาและไทยส่งเสริมสันติภาพและความมั่งคั่งในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก โดยพระองค์ทรงเป็นแรงบันดาลใจและพลังความเข้มแข็งให้แก่ประชาชนของทั้งสองประเทศตลอดระยะเวลา ๗ ทศวรรษที่ผ่านมา การที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวยังทรงเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์เดียว ที่ทรงพระราชสมภพในสหรัฐอเมริกาถือเป็นความพิเศษสำหรับชาวอเมริกันและต่อความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดระหว่างประเทศทั้งสอง

ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกายังหวังที่จะเพิ่มพูนความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนของสหรัฐอเมริกาและไทยเพื่อส่งเสริมความมั่งคั่งร่วมกัน รวมทั้งแก้ไขปัญหาระดับภูมิภาคและระดับโลกร่วมกันต่อไป

ในขณะเดียวกัน นายจอห์น แคร์รี่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกา ได้มีถ้อยแถลงถวายพระพรและเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสเดียวกันนี้ด้วย

ทั้งนี้ สามารถอ่านถ้อยแถลงฯ ของประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาได้ที่ https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2016/06/07/statement-president-70th-anniversary-accession-throne-his-majesty  และถ้อยแถลงฯ ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกาได้ที่ http://www.state.gov/secretary/remarks/2016/06/258173.htm