ข่าวสารนิเทศ : กระทรวงการต่างประเทศร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงานเลี้ยงละศีลอดประจำปี ๒๕๕๙ ณ มูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย ศูนย์ข่าว

ข่าวสารนิเทศ : กระทรวงการต่างประเทศร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงานเลี้ยงละศีลอดประจำปี ๒๕๕๙ ณ มูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย

เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ นายสุวัฒน์ จิราพันธุ์ รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศในฐานะผู้แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้เป็นเจ้าภาพร่วมกับมูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย จัดงานเลี้ยงละศีลอด (Iftar Dinner) แก่คณะทูตประเทศมุสลิมประจำประเทศไทย ผู้นำศาสนาอิสลาม นักวิชาการมุสลิม และบุคคลสำคัญของชุมชนไทยมุสลิม ณ มูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย โดยในปีนี้ มีคณะทูตจากประเทศมุสลิมประจำประเทศไทยจำนวน ๒๐ ประเทศ และผู้นำศาสนาของชุมชนไทยมุสลิมจำนวน ๒๕๐ คน เข้าร่วมงานดังกล่าว

ในโอกาสนี้ รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศได้มอบเงินสนับสนุนการจัดงานเลี้ยงละศีลอดจำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท ให้แก่นายสามารถ มะลูลีม ประธานมูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย และได้กล่าวปราศรัยแก่ผู้ร่วมงาน โดยย้ำถึงนโยบาย และการดำเนินการของกระทรวงการต่างประเทศ ที่ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมความสัมพันธ์กับประเทศต่าง ๆ รวมทั้งประเทศมุสลิม และสนับสนุนกิจการศาสนาอิสลามและชุมชนไทยมุสลิมในด้านต่าง ๆ มาอย่างต่อเนื่อง

การจัดงานเลี้ยงละศีลอด เป็นการจัดงานเลี้ยงอาหารมื้อค่ำของชาวมุสลิม ภายหลังจากได้ถือศีลอดอาหารระหว่างวันในช่วงเดือนรอมฎอน จึงเป็นประเพณีที่มีความสำคัญทางจิตใจต่อชาวมุสลิม ในการนี้ กระทรวงการต่างประเทศได้ร่วมกับมูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดงานเลี้ยงละศีลอดแก่คณะทูตประเทศมุสลิมเป็นประจำทุกปีตั้งแต่ปี ๒๕๕๒ เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณะทูตมุสลิมและประชาคมไทยมุสลิม