ข่าวสารนิเทศ : นายกรัฐมนตรีเดินทางเยือนสาธารณรัฐอินเดียอย่างเป็นทางการ ศูนย์ข่าว

ข่าวสารนิเทศ : นายกรัฐมนตรีเดินทางเยือนสาธารณรัฐอินเดียอย่างเป็นทางการ

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีมีกำหนดเดินทางเยือนสาธารณรัฐอินเดียอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่ ๑๖-๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๙ พร้อมกับนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ตลอดจนรัฐมนตรีจากกระทรวงที่เกี่ยวข้องและคณะผู้แทนไทยทั้งภาครัฐและเอกชนตามคำเชิญของนายนเรนทร โมที นายกรัฐมนตรีอินเดีย

ในวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ นายกรัฐมนตรีมีกำหนดจะพบหารือกับนายกรัฐมนตรีอินเดีย รวมทั้งร่วมเป็นสักขีพยานการแลกเปลี่ยนความตกลง และร่วมงานเลี้ยงอาหารกลางวันที่นายกรัฐมนตรีอินเดียเป็นเจ้าภาพ นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรีจะเข้าเยี่ยมคารวะนายเอ็ม ฮามิด อันสารี รองประธานาธิบดีอินเดีย และให้นางศุษมาสวราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอินเดียเข้าเยี่ยมคารวะที่กรุงนิวเดลี

ในช่วงของการหารือ จะเป็นโอกาสที่ผู้นำของทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางส่งเสริมความร่วมมือและผลักดันประเด็นที่คั่งค้างในทุกมิติ โดยเฉพาะด้านการเมือง ความมั่นคง เศรษฐกิจ วัฒนธรรม ศาสนา การศึกษา รวมถึงประเด็นพหุภาคี ประเด็นที่อาจหยิบยกขึ้นหารือ อาทิ ความเชื่อมโยง โดยเฉพาะเส้นทางคมนาคมเชื่อมภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับเอเชียใต้ การเร่งรัดการเจรจาความตกลงการค้าเสรีระหว่างไทย-อินเดียให้แล้วเสร็จ การเพิ่มมูลค่าการค้าการลงทุนระหว่างกัน โดยไทยส่งเสริมให้ภาคเอกชนไทยเข้าไปลงทุนในอินเดียเพื่อสนับสนุนนโยบายเศรษฐกิจ อาทิ Make in India และ Smart Cities ของนายกรัฐมนตรีโมที ในขณะเดียวกัน ก็เชิญชวนนักลงทุนอินเดียเข้ามาลงทุนในไทยมากขึ้น โดยเฉพาะในสาขาที่อินเดียมีศักยภาพ อาทิ ซอฟต์แวร์ ยา และชิ้นส่วนยานยนต์

จากนั้น นายกรัฐมนตรีมีกำหนดการกล่าวสุนทรพจน์ในงานเลี้ยงอาหารค่ำร่วมกับภาคเอกชนไทยและอินเดีย ซึ่งจัดโดยสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี ร่วมกับสมาคมภาคธุรกิจ ๓ สถาบันของอินเดีย ได้แก่ Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry (FICCI), Confederation of Indian Industry (CII) และ Associated Chambers of Commerce and Industry of India (ASSOCHAM) โดยในการเยือนครั้งนี้ ภาคเอกชนไทยจะเข้าร่วมการประชุมสภาธุรกิจไทย-อินเดีย ครั้งที่ ๑ เพื่อผลักดันความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างภาคเอกชนของทั้งสองฝ่าย และหารือเกี่ยวกับแนวทางที่จะยกระดับความร่วมมือระหว่างกันให้ใกล้ชิดยิ่งขึ้น ตลอดจนจะจัดกิจกรรมสัมมนาทางธุรกิจไทย-อินเดียด้วย

ในวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๙ นายกรัฐมนตรีและภริยา พร้อมด้วยคณะจะเดินทางไปเมืองคยา รัฐพิหาร ในการนี้นายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานในพิธีสวดมนต์และเจริญจิตภาวนาใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ ซึ่งเป็นสถานที่ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี และถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ที่วัดมหาโพธิ์พุทธคยา นอกจากนั้น นายกรัฐมนตรีและคณะจะถวายภัตตาหารเพลพร้อมทั้งจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระภิกษุสงฆ์ที่วัดไทยพุทธคยาอีกด้วย