ข่าวสารนิเทศ : เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีประจำประเทศไทยเข้าเยี่ยมคารวะปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ศูนย์ข่าว

ข่าวสารนิเทศ : เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีประจำประเทศไทยเข้าเยี่ยมคารวะปลัดกระทรวงการต่างประเทศ

          เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ นายมุน ซอง โม (H.E. Mr. Mun Song Mo) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี (เกาหลีเหนือ) ประจำประเทศไทยได้เข้าเยี่ยมคารวะนายอภิชาติ ชินวรรโณ ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ

          ในโอกาสดังกล่าว ทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินความสัมพันธ์ทวิภาคี ในโอกาสครบรอบ ๔๐ ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยและเกาหลีเหนือเมื่อปี ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา นอกจากนี้ ฝ่ายไทยได้แสดงถึงความหวังที่จะเห็นเกาหลีเหนือใช้โอกาสการเข้าร่วมการประชุม ASEAN Regional Forum (ARF) ในช่วงเดือนกรกฎาคมที่จะถึงนี้ ในการปฏิสัมพันธ์กับประชาคมโลกอย่างสร้างสรรค์ เพื่อนำไปสู่การรื้อฟื้นการเจรจา ๖ ฝ่ายเพื่อแก้ไขปัญหาบนคาบสมุทรเกาหลี