ข่าวสารนิเทศ : รัฐมนตรีอาวุโสและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและความร่วมมือระหว่างประเทศกัมพูชา เยือนไทยอย่างเป็นทางการ ศูนย์ข่าว

ข่าวสารนิเทศ : รัฐมนตรีอาวุโสและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและความร่วมมือระหว่างประเทศกัมพูชา เยือนไทยอย่างเป็นทางการ

          นายปรัก สุคน รัฐมนตรีอาวุโสและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและความร่วมมือระหว่างประเทศกัมพูชา มีกำหนดจะเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการเพื่อแนะนำตัวเนื่องในโอกาสรับตำแหน่งใหม่ระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ ซึ่งเป็นการเยือนไทยครั้งแรกในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและความร่วมมือระหว่างประเทศกัมพูชา ตามคำเชิญของนายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

          ในช่วงเช้าของวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ นายปรัก สุคน มีกำหนดเข้าเยี่ยมคารวะพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ทำเนียบรัฐบาล และเข้าพบหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ที่กระทรวงการต่างประเทศ  โดยคาดว่าจะมีการหารือเกี่ยวกับการกระชับและส่งเสริมความสัมพันธ์ทวิภาคีในภาพรวม ตลอดจนเร่งรัดความร่วมมือต่าง ๆ ซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินการ อาทิ การเปิดและยกระดับจุดผ่านแดนถาวรแห่งใหม่ การเชื่อมโยงด้านคมนาคมทางบก เรือ และทางรถไฟ การส่งเสริมการค้าและการลงทุน การส่งเสริมความร่วมมือด้านแรงงาน การเกษตร สาธารณสุข และการศึกษา เป็นต้น นอกจากนี้ การหารือดังกล่าวยังเป็นการติดตามผลคืบหน้าจากการเยือนไทยอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีกัมพูชาและการประชุมร่วมนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอย่างไม่เป็นทางการ (Joint Cabinet Retreat - JCR) ไทย-กัมพูชา ครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑๘-๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา ที่กรุงเทพฯ และเป็นการปูทางไปสู่การประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคี (Joint Commission) ไทย-กัมพูชาครั้งที่ ๑๐ ที่กรุงเทพฯ และการประชุมร่วมนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอย่างไม่เป็นทางการ ไทย – กัมพูชา ครั้งที่ ๓ ที่กัมพูชาต่อไป