ข่าวสารนิเทศ : การเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการของนางออง ซาน ซู จี ที่ปรึกษาแห่งรัฐแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ศูนย์ข่าว

ข่าวสารนิเทศ : การเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการของนางออง ซาน ซู จี ที่ปรึกษาแห่งรัฐแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

นางออง ซาน ซู จี (H.E. Daw Aung San Suu Kyi) ที่ปรึกษาแห่งรัฐเมียนมา มีกำหนดเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ในฐานะแขกของรัฐบาล ตามคำเชิญของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๙ พร้อมด้วยรัฐมนตรีสำคัญ ประกอบด้วยนายเต็ง ส่วย (H.E. U Thein Swe) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ตรวจคนเข้าเมือง และประชากร นายจ่อ วิน (H.E. U Kyaw Win) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวางแผนและการคลัง และนายจ่อ ติน (H.E. U Kyaw Tin) รัฐมนตรีแห่งรัฐว่าด้วยกิจการต่างประเทศเมียนมา

นางออง ซาน ซู จี มีกำหนดจะเข้าเยี่ยมคารวะเข้าพบหารือข้อราชการกับพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ทำเนียบรัฐบาล โดยประเด็นสำคัญที่ทั้งสองฝ่ายจะหยิบยกขึ้นหารือในครั้งนี้ ได้แก่ ความร่วมมือด้านแรงงาน ความร่วมมือด้านการพัฒนาและความเชื่อมโยง เป็นต้น ทั้งนี้ ทั้งสองฝ่ายมีกำหนดจะลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านแรงงาน ความตกลงว่าด้วยการจ้างแรงงาน และความตกลงว่าด้วยการข้ามแดน เพื่อประโยชน์ร่วมกันของภาคเอกชนไทยและแรงงานเมียนมาที่ทำงานในไทยด้วย

ในโอกาสนี้ นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจะให้การต้อนรับนางออง ซาน ซู จี ซึ่งจะเดินทางไปกล่าวปาฐกถาพิเศษกับนิสิตนักศึกษาไทยในหัวข้อ “Myanmar, ASEAN and the World: The Way Forward” ที่กระทรวงการต่างประเทศ นอกจากนี้ นางออง ซาน ซู จี ยังมีกำหนดจะเดินทางไปเยี่ยมชุมชนแรงงานเมียนมาที่จังหวัดสมุทรสาคร และเยี่ยมผู้หนีภัยการสู้รบที่พื้นที่พักพิงชั่วคราวบ้านถ้ำหิน จังหวัดราชบุรี

การเดินทางเยือนประเทศไทยครั้งนี้ ถือเป็นการเดินทางเยือนต่างประเทศอย่างเป็นทางการในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนครั้งแรกของนางออง ซาน ซู จี ซึ่งเกิดขึ้นต่อเนื่องภายหลังจากการเดินทางเยือนเมียนมาอย่างเป็นทางการของนายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ในฐานะผู้แทนพิเศษของนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๘-๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ซึ่งถือได้ว่าเป็นโอกาสสำคัญในการกระชับความสัมพันธ์ไทย–เมียนมาให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นต่อไป