ข่าวสารนิเทศ : การเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการของนายทองลุน สีสุลิด  นายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ศูนย์ข่าว

ข่าวสารนิเทศ : การเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการของนายทองลุน สีสุลิด นายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

          นายทองลุน สีสุลิด นายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีกำหนดเดินทางเยือน  ประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาล ตามคำเชิญของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ระหว่างวันที่ ๕ – ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙ พร้อมด้วยผู้แทนระดับรัฐมนตรีจาก ๑๓ กระทรวงสำคัญที่กำกับดูแลงาน     ด้านการต่างประเทศ สังคม วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว แรงงาน ความมั่นคง การค้าและการลงทุน พลังงาน การศึกษา และการคมนาคมขนส่ง

          นายกรัฐมนตรี สปป.ลาว พร้อมภริยาและคณะ จะเดินทางมาถึงประเทศในวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ โดยในช่วงเย็นของวันดังกล่าว สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะพระราชทานเลี้ยงอาหารค่ำแก่นายกรัฐมนตรี สปป.ลาว ภริยา และคณะ ณ วังสระประทุม

          ในช่วงเช้าวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙ นายทองลุน สีสุลิด มีกำหนดหารือข้อราชการกับพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ทำเนียบรัฐบาล โดยประเด็นที่คาดว่าทั้งสองฝ่ายจะหยิบยกหารือ ได้แก่ ๑) ความเชื่อมโยงในภูมิภาคและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ๒) การส่งเสริมการค้าและการลงทุน ๓) ความร่วมมือด้านแรงงาน ๔) การพัฒนาความเชื่อมโยงด้านการท่องเที่ยวข้ามแดน และ ๕) ความร่วมมือเพื่อการพัฒนา เป็นต้น นอกจากนี้ สองฝ่ายมีกำหนดจะลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านแรงงาน เพื่อส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน การจ้างแรงงาน การคุ้มครองแรงงาน เป็นต้น

         ในช่วงบ่ายของวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙ นายกรัฐมนตรี สปป.ลาว มีกำหนดเดินทางไปยังจังหวัดขอนแก่น เพื่อรับมอบปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (การจัดการ) ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน   วิทยาเขตขอนแก่น จากนั้น นายกรัฐมนตรี สปป.ลาว จะกล่าวปาฐกถาในหัวข้อ “สปป.ลาวสู่อนาคตการพัฒนา" ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่นและมอบเหรียญตรามิตรภาพแก่กรรมการสมาคมไทย-ลาวเพื่อมิตรภาพอีกด้วย

         การเยือนครั้งนี้จะเป็นการเยือนประเทศไทยครั้งแรกของนายทองลุน สีสุลิด ในฐานะนายกรัฐมนตรี ซึ่งเป็นโอกาสที่สองฝ่ายจะสร้างความคุ้นเคยและกระชับความสัมพันธ์ระดับผู้นำ และร่วมกันกำหนดวิสัยทัศน์การขับเคลื่อนความสัมพันธ์ไทย – ลาวต่อไป