ข่าวสารนิเทศ : กำหนดการสื่อมวลชน การเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการของนายทองลุน สีสุลิด นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ระหว่างวันที่ ๕-๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ศูนย์ข่าว

ข่าวสารนิเทศ : กำหนดการสื่อมวลชน การเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการของนายทองลุน สีสุลิด นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ระหว่างวันที่ ๕-๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙

วันอังคารที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙
ช่วงบ่าย  - นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเดินทางถึงท่าอากาศยานทหาร ๒ กองบิน ๖ โดยมีนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้แทนรัฐบาล ให้การต้อนรับ  และมีผู้แทนรัฐบาลรอต้อนรับ (เฉพาะสื่อทีวีพูล และสื่อมวลชนทางการ)
  
วันพุธที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙

๐๙.๐๐ น.               - ลงทะเบียนและตรวจอุปกรณ์โดยตำรวจสันติบาลสำหรับสื่อทีวีพูล และสื่อมวลชนทั่วไป ณ ทำเนียบรัฐบาล

๑๐.๐๐ น.              - นายกรัฐมนตรีแห่ง สปป.ลาวเดินทางถึงทำเนียบรัฐบาล โดยมี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีให้การต้อนรับ

                             - พิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการ (เปิดสำหรับสื่อมวลชนทั่วไปเพื่อเก็บภาพบริเวณด้านนอก)

                             - การลงนามในสมุดเยี่ยม และชมของที่ระลึกที่แลกเปลี่ยนระหว่างกัน /การหารือข้อราชการระหว่างนายกรัฐมนตรีและนายกรัฐมนตรีแห่ง สปป.ลาว/ (เฉพาะสื่อทีวีพูล และสื่อมวลชนทางการ)   

                             - นายกรัฐมนตรี และนายกรัฐมนตรี สปป.ลาว ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านแรงงาน ณ ตึกสันติไมตรีหลังใน

                             - นายกรัฐมนตรีเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันเพื่อเป็นเกียรติแก่นายกรัฐมนตรีแห่ง สปป.ลาว (เฉพาะสื่อทีวีพูล และสื่อมวลชนทางการ)

๑๔.๐๐ น.               - นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ส่งนายกรัฐมนตรี สปป.ลาว ณ ท่าอากาศยาน ๒ กองบิน ๖ (เฉพาะสื่อทีวีพูล และสื่อมวลชนทางการ)

๑๕.๐๐ น.               - นายกำธร ถาวรสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ต้อนรับนายกรัฐมนตรี สปป.ลาว ที่ท่าอากาศยานขอนแก่น (เฉพาะสื่อทีวีพูล และสื่อมวลชนทางการ)

๑๕.๓๐ น.               - นายกรัฐมนตรีแห่ง สปป. ลาว รับมอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น (เปิดสำหรับสื่อมวลชนทั่วไป/สื่อทีวีพูล/สื่อทางการ)

๑๖.๔๕ น.               - นายกรัฐมนตรีแห่ง สปป.ลาว กล่าวปาฐกถา ณ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น (เปิดสำหรับสื่อมวลชนทั่วไป/สื่อทีวีพูล/สื่อทางการ)

ช่วงค่ำ                     - นายกรัฐมนตรีแห่ง สปป.ลาว เดินทางกลับนครหลวงเวียงจันทน์ด้วยเที่ยวบินพิเศษ ณ ท่าอากาศยานขอนแก่น  (เฉพาะสื่อทีวีพูล และสื่อมวลชนทางการ)

หมายเหตุ
- โปรดแต่งกายสุภาพ และโปรดนำบัตรประจำตัวสื่อมวลชนมาด้วยสำหรับทุกภารกิจ

 

ไฟล์แนบ