ข่าวสารนิเทศ : รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเยือนเวียดนาม ระหว่างวันที่ ๗ – ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ศูนย์ข่าว

ข่าวสารนิเทศ : รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเยือนเวียดนาม ระหว่างวันที่ ๗ – ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙

          นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ จะเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม  ระหว่างวันที่ ๗ – ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เพื่อเข้าร่วมการหารืออย่างไม่เป็นทางการระดับรัฐมนตรีต่างประเทศ (Foreign Ministers’ Retreat) ไทย – เวียดนาม ครั้งที่ ๒ ตามคำเชิญของนายฝ่าม บิ่งห์ มิงห์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเวียดนาม

          ในโอกาสนี้ ทั้งสองฝ่ายจะหารือเพื่อเร่งรัดการสร้างเสริมความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ของไทยและเวียดนาม ได้แก่ การส่งเสริมการค้าการลงทุนระหว่างกัน โดยเฉพาะแนวทางการเพิ่มมูลค่าระหว่างกันให้ได้ ๒๐,๐๐๐ ล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี ๒๕๖๓ การส่งเสริมความเชื่อมโยงทั้งทางบก โดยเฉพาะการเดินรถสามฝ่ายระหว่างไทย-ลาว-เวียดนาม และความเชื่อมโยงทางน้ำระหว่างไทย-กัมพูชา-เวียดนาม ความร่วมมือ ด้านการนำเข้าแรงงานเวียดนามมายังไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมายสำหรับสาขาประมงและก่อสร้าง และความร่วมมือเพื่อแก้ไข    การทำประมงผิดกฎหมาย นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายจะได้หารือเกี่ยวกับการสนับสนุนการจัดกิจกรรมฉลองการครบรอบ ๔๐ ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทย – เวียดนาม และการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกระทรวงการต่างประเทศเวียดนามกับไทยด้วย

          นอกจากนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมีกำหนดเข้าเยี่ยมคารวะนายเหวียน ซวน ฟุก นายกรัฐมนตรีเวียดนาม โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจะกล่าวถึงสายสัมพันธ์ที่เป็นเอกลักษณ์ระหว่างทั้งสองประเทศ ซึ่งมาจากความสัมพันธ์ทางประวัติศาสตร์ที่ลึกซึ้งตั้งแต่สมัยประธานาธิบดีโฮจิมินห์เคยพำนักอยู่ในประเทศไทยในช่วงปี ๒๔๗๑ – ๒๔๗๒  และจะแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการสร้างเสริมความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับเวียดนาม ให้มีความใกล้ชิดแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น ในฐานะที่เป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ในทุกมิติของความร่วมมือ

          รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศยังมีกำหนดที่จะพบปะและแถลงข่าวกับผู้แทนภาคเอกชนและผู้แทนสื่อมวลชนเวียดนาม เกี่ยวกับทิศทางความสัมพันธ์ทวิภาคีไทย – เวียดนามเนื่องในโอกาสครบรอบ ๔๐ ปี ของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย – เวียดนามในปีนี้ โดยในงานดังกล่าวซึ่งจัดโดยสภาธุรกิจไทย – เวียดนามนั้น จะแนะนำกิจกรรมของสภาธุรกิจฯ และแนะนำตัวนายสนั่น อังอุบลกุล ประธานสภาธุรกิจไทย – เวียดนามคนใหม่ต่อสาธารณชนเวียดนามอย่างเป็นทางการ โดยสภาธุรกิจไทย – เวียดนามจะทำหน้าที่ประสานงานส่งเสริมและเชื่อมโยงให้ธุรกิจไทยกับธุรกิจเวียดนามร่วมมือและขยายโอกาสด้านการค้าการลงทุนระหว่างกัน