ข่าวสารนิเทศ : ไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับภูมิภาคว่าด้วยความมั่นคงทางทะเลและการแก้ไขปัญหาโจรสลัดในภูมิภาค ศูนย์ข่าว

ข่าวสารนิเทศ : ไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับภูมิภาคว่าด้วยความมั่นคงทางทะเลและการแก้ไขปัญหาโจรสลัดในภูมิภาค

          กระทรวงการต่างประเทศ กองทัพเรือ และสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ร่วมกับศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลตามความตกลงว่าด้วยความร่วมมือระดับภูมิภาคเพื่อการต่อต้านการกระทำอันเป็นโจรสลัดและการปล้นเรือโดยใช้อาวุธในเอเชีย (Regional Cooperation Agreement on Combatting Piracy and Armed Robbery against Ships in Asia Information Sharing Centre หรือ ReCAAP ISC) เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม Regional Maritime Security Conference 2016: Regional Cooperation and Collaboration in Fighting against Transboundary Crimes at Sea ณ โรงแรมฮิลตัน มิลเลนเนี่ยม กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระดับภูมิภาคในการป้องกันและแก้ไขปัญหาโจรสลัดและการปล้นเรือในเอเชียโดยเฉพาะบริเวณช่องแคบมะละกาและทะเลจีนใต้ตอนล่าง โดยมีนายวิทวัส ศรีวิหค รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกล่าวในช่วงพิธีเปิดการประชุม

          ปัญหาโจรสลัดและการปล้นเรือยังคงเป็นความท้าทายที่ส่งผลกระทบต่อภูมิภาคทั้งในด้านความมั่นคง เศรษฐกิจ และสังคม ในปี ๒๕๕๘ มีการก่อเหตุดังกล่าวสูงถึง ๒๐๐ ครั้ง และมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ นับตั้งแต่เดือนมีนาคมจนถึงปัจจุบัน ยังได้เกิดเหตุการณ์กลุ่มก่อการร้ายอาบูไซยาฟใช้วิธีการโจรสลัดจับตัวลูกเรือทางตอนใต้ของฟิลิปปินส์ เพื่อเรียกค่าไถ่ถึง ๕ ครั้ง โดยหน่วยยามฝั่งของฟิลิปปินส์ มาเลเซีย และอินโดนีเซีย พร้อมทั้งผู้ประกอบการเดินเรือซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงได้ร่วมอภิปรายในเรื่องนี้ นอกจากนี้ ยังมีการแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติในการดำเนินคดีต่อผู้กระทำผิดในข้อหาโจรสลัดและการปล้นเรือ รวมทั้งการหารือเกี่ยวกับแนวปฏิบัติหลังเกิดเหตุเพื่อให้การติดตามและจับกุมผู้กระทำผิดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพด้วย

          ผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วยผู้แทนกองทัพเรือ หน่วยยามฝั่ง และการท่าเรือจาก ๘ ประเทศอาเซียน รวมทั้งผู้แทน ReCAAP ISC ตำรวจสากล (INTERPOL) และภาคธุรกิจเดินเรือ ทั้งนี้ นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้ประกาศในระหว่างพิธีเฉลิมฉลองครบรอบ ๑๐ ปี การก่อตั้ง ReCAAP ISC เมื่อเดือนมีนาคม ๒๕๕๙ ณ ประเทศสิงคโปร์ ว่า ไทยขอเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมดังกล่าว ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการแสดงบทบาทนำของไทยในด้านการต่อต้านโจรสลัดและการปล้นเรือในเอเชียรวมทั้งในการส่งเสริมความมั่นคงระหว่างประเทศต่อไป