ข่าวสารนิเทศ : กรณีเหตุความพยายามก่อรัฐประหารในประเทศตุรกี ศูนย์ข่าว

ข่าวสารนิเทศ : กรณีเหตุความพยายามก่อรัฐประหารในประเทศตุรกี

          ตามที่มีเหตุการณ์ความพยายามก่อรัฐประหารที่ประเทศตุรกีเมื่อช่วงค่ำวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ นั้น

          กระทรวงการต่างประเทศ ได้รับรายงานจากสถานเอกอัครรราชทูต ณ กรุงอังการาว่า กำลังติดตามสถานการณ์ดังกล่าว โดยล่าสุด ทางการตุรกีได้แถลงว่าสามารถควบคุมสถานการณ์ได้แล้ว ในเบื้องต้น ไม่มีคนไทยได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากเหตุดังกล่าว

          อย่างไรก็ดี มีรายงานว่า มีคนไทยและข้าราชการจำนวนหนึ่งที่มาประชุม World Heritage Committee ที่นครอิสตันบูล ซึ่งทราบในเบื้องต้นแล้วว่า ทุกคนปลอดภัยดี นอกจากนี้ ยังมีคนไทยจำนวนหนึ่งติดอยู่ภายในสนามบินนครอิสตันบูล โดยมีข้าราชการจากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟ ติดอยู่ด้วย ทั้งนี้ ข้าราชการ   คนดังกล่าวจะทำหน้าที่ให้การดูแลและประสานกับสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอังการา อยู่ตลอดตั้งแต่เกิดเหตุจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ

          ทั้งนี้ กระทรวงการต่างประเทศและสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอังการา ขอให้คนไทยในตุรกีอยู่ในที่พัก หลีกเลี่ยงการออกมาในที่สาธารณะ และติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิด ในกรณีที่มีปัญหาและเหตุฉุกเฉินต่างๆ สามารถติดต่อได้ที่ Hotline ของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอังการา หมายเลขโทรศัพท์ +๙๐ ๕๓๓ ๖๔๑ ๕๖๙๘ และ Call center กรมการกงสุล ๐ ๒๕๗๒ ๘๔๔๒ (ตลอด ๒๔ ชั่วโมง)

          ปัจจุบัน มีคนไทยอยู่ในตุรกีประมาณทั้งสิ้น ๔๒๔ คน และเป็นนักเรียนไทยที่ไปศึกษาที่ตุรกีทั้งสิ้น ๑๙๘ คน