ข่าวสารนิเทศ : กรณีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในประเทศตุรกี  ศูนย์ข่าว

ข่าวสารนิเทศ : กรณีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในประเทศตุรกี

ตามที่มีเหตุการณ์ความพยายามก่อรัฐประหารที่ประเทศตุรกีเมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ และรัฐบาลตุรกีสามารถควบคุมสถานการณ์ได้แล้ว นั้น

กระทรวงการต่างประเทศได้รับรายงานล่าสุดจากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอังการาว่า ในวันนี้ (๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙) เมื่อเวลา ๐๓.๓๐ น. ตามเวลาในประเทศไทย ประธานาธิบดีสาธารณรัฐตุรกี ได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเป็นเวลา ๓ เดือน เพื่อให้อำนาจและเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่ฝ่ายบริหารและทหาร ในการเข้ามาจัดการกับกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ความพยายามก่อรัฐประหารฯ โดยขอให้ประชาชนชาวตุรกีอย่าตื่นตระหนก และดำเนินชีวิตตามปกติ

กระทรวงการต่างประเทศและสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอังการา จึงขอให้คนไทยที่ประสงค์จะเดินทางไปตุรกี และที่อาศัยอยู่ในตุรกีในระยะนี้ ติดตามข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ อย่างใกล้ชิด และพึงหลีกเลี่ยงสถานที่ที่มีการชุมนุม จนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่สภาวะปกติ ในกรณีที่มีปัญหาและเหตุฉุกเฉินต่างๆ สามารถติดต่อได้ที่ Hotline ของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอังการา หมายเลขโทรศัพท์ +๙๐ ๕๓๓ ๖๔๑ ๕๖๙๘ และ Call center กรมการกงสุล ๐ ๒๕๗๒ ๘๔๔๒ (ตลอด ๒๔ ชั่วโมง)