ข่าวสารนิเทศ : กระทรวงการต่างประเทศจัดงานเฉลิมฉลองวันอาเซียน เข้าสู่ปีที่ ๕๐ ศูนย์ข่าว

ข่าวสารนิเทศ : กระทรวงการต่างประเทศจัดงานเฉลิมฉลองวันอาเซียน เข้าสู่ปีที่ ๕๐

          กระทรวงการต่างประเทศ มีกำหนดจัดงานฉลองวันอาเซียน (ASEAN Day 2016) ระหว่างวันที่ ๔-๕ และวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ วิเทศสโมสร กระทรวงการต่างประเทศ เพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปี 2559 ซึ่งเป็นปีแรกของการสถาปนาประชาคมอาเซียน รวมทั้งเป็นการเริ่มต้นการเฉลิมฉลองครบรอบ ๕๐ ปี ของการก่อตั้งอาเซียนในปี ๒๕๖๐

          กิจกรรมหลักในแต่ละวันมี ดังนี้

          วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๙ นายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานในพิธีเปิดงานฉลองวันอาเซียน โดยมีผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงการต่างประเทศ พร้อมด้วยคณะทูตจากประเทศสมาชิกอาเซียนเข้าร่วม นายกรัฐมนตรีจะเป็นประธาน ในพิธีเชิญธงอาเซียนขึ้นสู่ยอดเสา การเปิดตัวสมุดภาพที่ระลึกการสถาปนาประชาคมอาเซียน พิธีเปิดนิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์และภาพพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทั้งนี้ นิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ดังกล่าว จะจัดแสดงที่กระทรวงการต่างประเทศระหว่างวันที่ ๔ – ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ ก่อนที่จะนำไปจัดแสดงที่มิวเซียมสยามระหว่างวันที่ ๒๙ สิงหาคม – ๒๙ กันยายน ๒๕๕๙ เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้รับชม นอกจากนี้ ยังมีการแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นประมาณ  ๔๐๐ คน จากทั่วประเทศ ตลอดจนการจัดกิจกรรม เช่น ซุ้มเกมส์ และงานประดิษฐ์ สำหรับเด็กนักเรียนที่เข้าร่วมงาน

          วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ กรมอาเซียนร่วมกับสมาคมอาเซียน-ประเทศไทยจัดงานเสวนาหัวข้อ “ประชาคมอาเซียน: หลากหลายแต่หลอมรวม” ระหว่างเวลา ๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ วิเทศสโมสร ผู้ร่วมเสวนาได้แก่ ศ. ดร. อภินันท์ โปษยานนท์ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายธีรภาพ โลหิตกุล ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ นางจิระนันท์ พิตรปรีชา นักเขียนและกวีซีไรต์ และนายวิทวัส ศรีวิหค รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ เป็นผู้ร่วมเสวนาและผู้ดำเนินรายการ ผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมงานเสวนาฯ ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

          วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๙ งานเลี้ยงรับรองคณะทูต (Vin d'honneur) ในโอกาสวันสถาปนาอาเซียน โดยจัดขึ้นระหว่างเวลา ๑๒.๐๐-๑๓.๓๐ น. ณ วิเทศสโมสร ในฐานะที่ไทยเป็นหนึ่งในประเทศผู้ริเริ่มก่อตั้งอาเซียน และได้มีบทบาทสร้างสรรค์ในกระบวนการพัฒนาอาเซียนมาโดยตลอด กรมอาเซียนในฐานะสำนักเลขาธิการอาเซียนแห่งชาติ จึงได้จัดงานเฉลิมฉลองวันอาเซียน เพื่อสร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน