ข่าวสารนิเทศ : รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเดินทางเยือนประเทศไทย ศูนย์ข่าว

ข่าวสารนิเทศ : รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเดินทางเยือนประเทศไทย

          นายสะเหลิมไซ กมมะสิด รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) มีกำหนดเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ระหว่างวันที่ ๙ – ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ เพื่อแนะนำตัวเนื่องในโอกาสรับตำแหน่งใหม่

          ในช่วงเช้าของวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ สปป.ลาว มีกำหนดเข้าเยี่ยมคารวะพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ทำเนียบรัฐบาล โดยก่อนหน้านั้น ในช่วงบ่ายของวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ สปป.ลาว จะเข้าเยี่ยมคารวะกับนายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ที่กระทรวงการต่างประเทศ โดยคาดว่าจะมีการหารือเกี่ยวกับการกระชับและส่งเสริมความสัมพันธ์ทวิภาคีในภาพรวม การติดตามผลการหารือระหว่างนายกรัฐมนตรีกับนายกรัฐมนตรีแห่ง สปป.ลาว เมื่อวันที่ ๕ – ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา อาทิ การพัฒนาความเชื่อมโยงในภูมิภาคการพัฒนาความเชื่อมโยงด้านการท่องเที่ยวข้ามแดน การปรับปรุงและใช้บังคับแนวปฏิบัติ กฎระเบียบ และกฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง การสำรวจและจัดทำหลักเขตแดน ความร่วมมือด้านพลังงาน ความร่วมมือด้านแรงงาน ความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นต้น

         การเยือนครั้งนี้จะเป็นการเยือนประเทศไทยครั้งแรกของนายสะเหลิมไซ กมมะสิด ในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ซึ่งเป็นโอกาสที่ทั้งสองฝ่ายจะสร้างความคุ้นเคยและผลักดันผลการหารือระหว่างนายกรัฐมนตรีของทั้งสองประเทศให้มีความคืบหน้าอย่างเป็นรูปธรรม และปูทางไปสู่การประชุมร่วมนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอย่างไม่เป็นทางการ (Joint Cabinet Retreat: JCR) ไทย - ลาว ครั้งที่ ๓ และการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือ (Joint Commission: JC) ไทย - ลาวครั้งที่ ๒๑ ที่ สปป.ลาวต่อไป