ข่าวสารนิเทศ : การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนกับคู่เจรจา กับสหภาพยุโรป  เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ เวียงจันทน์ สปป.ลาว  ศูนย์ข่าว

ข่าวสารนิเทศ : การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนกับคู่เจรจา กับสหภาพยุโรป เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ เวียงจันทน์ สปป.ลาว

         ในการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนครั้งที่ ๔๙ ที่เวียงจันทน์ สปป.ลาว ได้มีการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนกับคู่เจรจา (Post Ministerial Conference – PMC) เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ โดยนายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ในฐานะที่ไทยเป็นประเทศผู้ประสานงานความสัมพันธ์อาเซียน-สหภาพยุโรปได้เป็นประธานในการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนกับสหภาพยุโรป (EU) ร่วมกับนายมีโรสลัฟ ไลชัก (Miroslav Lajčák) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและกิจการยุโรป สาธารณรัฐสโลวัก ในฐานะประธานสหภาพยุโรป

          ที่ประชุมรับทราบว่า ในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมา ไทยได้ปฏิบัติหน้าที่การเป็นประเทศผู้ประสานงานความสัมพันธ์อาเซียน-สหภาพยุโรปอย่างแข็งขัน โดยได้จัดการประชุมประสานงานระหว่างอาเซียนกับสหภาพยุโรป เมื่อเดือนตุลาคม ๒๕๕๘ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในฐานะผู้แทนอาเซียนก็ได้มีโอกาสพบหารือกับผู้แทนระดับสูงของสหภาพยุโรปด้านการต่างประเทศและนโยบายความมั่นคงและรองประธานคณะกรรมาธิการยุโรป ถึงสองครั้ง ในช่วงระหว่างการประชุมเอเชีย-ยุโรป (ASEM) ที่ลักเซมเบิร์ก เมื่อเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๘ และส่าสุดที่มองโกเลีย กลางเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา

          ที่ประชุมเห็นพ้องว่า ความสัมพันธ์ระหว่างสหภาพยุโรปและอาเซียนมีความคืบหน้าไปมากและควรมีการยกระดับความสัมพันธ์เป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ (Strategic Partner) อนึ่ง ปี ๒๕๖๐ เป็นปีที่สำคัญ เนื่องจากเป็นปีครบรอบ ๔๐ ปี ความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนกับสหภาพยุโรป

          ทั้งสองฝ่ายยินดีที่ไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียน-อียู ในเดือนตุลาคม ๒๕๕๙ 
และรับที่จะเตรียมการด้วยกัน เพื่อความสำเร็จของการประชุมดังกล่าว และเพื่อผลประโยชน์ของประชาชน
ของทั้งสองภูมิภาค นอกจากนี้ อาเซียน และสหภาพยุโรปจะเน้นความร่วมมือในสาขาต่าง ๆ ที่สำคัญ  เช่น การรื้อฟื้นการเจรจาความตกลง ASEAN-EU FTA ความเชื่อมโยงระหว่างกัน  การพัฒนาอย่างยั่งยืน  และความตกลง
ด้านการขนส่งทางอากาศอาเซียน-อียู ซึ่งจะเป็นความตกลงทวิภาคีระดับองค์กรฉบับแรกของทั้งสองภูมิภาค