ข่าวสารนิเทศ : เวที MFA CEO Forum ครั้งที่ ๕ ชูศักยภาพภาคก่อสร้างและภาคบริการของไทยกับคณะทูตานุทูตต่างประเทศ ศูนย์ข่าว

ข่าวสารนิเทศ : เวที MFA CEO Forum ครั้งที่ ๕ ชูศักยภาพภาคก่อสร้างและภาคบริการของไทยกับคณะทูตานุทูตต่างประเทศ

          เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๙ กระทรวงการต่างประเทศได้จัดเวที MFA CEO Forum ต่อเนื่องเป็นครั้งที่ ๕ โดยเชิญกลุ่มบริษัทอิตัลไทย ซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทชั้นนำของประเทศมานำเสนอศักยภาพภาคก่อสร้างและภาคบริการ ซึ่งมีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศไทย งานในครั้งนี้มีผู้แทนคณะทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยกว่า ๓๐ คน จากกว่า ๓๐ ประเทศ ให้ความสนใจเข้าร่วม

          นายยุทธชัย จรณะจิตต์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัทอิตัลไทย ในฐานะปาฐกรับเชิญ ได้เล่าถึงธุรกิจและวิสัยทัศน์เกี่ยวกับธุรกิจสองสาขาหลักของบริษัท ได้แก่ กลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลหนักและรับเหมาก่อสร้างแบบครบวงจร และกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมบริการและไลฟ์สไตล์ และได้กล่าวถึงยุทธศาสตร์ในการดำเนินธุรกิจทั้งภายในประเทศและต่างประเทศเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศและเศรษฐกิจโลก รวมทั้งการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันเพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจบนพื้นฐานของธรรมาภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

          MFA CEO Forum เป็นเวทีที่จัดขึ้นด้วยความริเริ่มของนายอภิชาติ ชินวรรโณปลัดกระทรวงการต่างประเทศ เพื่อร่วมเสริมสร้างภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจไทย และเปิดโอกาสให้บริษัทไทยได้นำเสนอบทบาทที่มีต่อเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลก และสำรวจโอกาสทางธุรกิจไปพร้อม ๆ กับฝ่ายต่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศได้จัดเวทีดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เพื่อตอกย้ำศักยภาพทางด้านเศรษฐกิจของไทยในสายตาต่างประเทศ