ข่าวสารนิเทศ : เอกอัครราชทูตตูนิเซียประจำประเทศไทย ถิ่นพำนัก ณ กรุงจาการ์ตา เข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ศูนย์ข่าว

ข่าวสารนิเทศ : เอกอัครราชทูตตูนิเซียประจำประเทศไทย ถิ่นพำนัก ณ กรุงจาการ์ตา เข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2559 นายมูรอด เบลฮัสเซน เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐตูนิเซียประจำประเทศไทยถิ่นพำนัก ณ กรุงจาการ์ตา ซึ่งเดินทางมาประเทศไทยเพื่อเข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เพื่อทูลเกล้าฯ ถวายอักษรสาส์นตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำประเทศไทย ได้เข้าเยี่ยมคารวะนายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ 

ในโอกาสนี้ ทั้งสองฝ่ายได้หารือในประเด็นความสัมพันธ์และความร่วมมือทวิภาคี ไทย – ตูนิเซีย ซึ่งรัฐมนตรีฯ แสดงความยินดีแก่เอกอัครราชทูตตูนิเซียที่ได้รับแต่งตั้งเป็นเอกอัครราชทูตตูนิเซียประจำประเทศไทย พร้อมเชื่อมั่นว่าประสบการณ์ทางการทูตอันยาวนานของเอกอัครราชทูตฯ จะเป็นประโยชน์และช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยกับตูนิเซียให้ก้าวหน้าเพื่อผลประโยชน์ของประชาชนทั้งสอง ทั้งนี้ ไทยและตูนิเซียได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตเมื่อปี 2510 และจะครบรอบ 50 ปี ในปี 2560 โดยที่ผ่านมาความสัมพันธ์ได้ดำเนินไปอย่างราบรื่น