ข่าวสารนิเทศ : เอกอัครราชทูตสโลวีเนียประจำประเทศไทยเข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ศูนย์ข่าว

ข่าวสารนิเทศ : เอกอัครราชทูตสโลวีเนียประจำประเทศไทยเข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

          เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ นายยาเนส เปรโมเจ เอกอัครราชทูตสโลวีเนียประจำประเทศไทย ถิ่นพำนัก ณ กรุงปักกิ่ง เข้าเยี่ยมคารวะนายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ในโอกาสเดินทางมาเข้าเฝ้าฯ ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง