ข่าวสารนิเทศ : สารแสดงความเสียใจของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศต่อเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่ประเทศอิตาลี ศูนย์ข่าว

ข่าวสารนิเทศ : สารแสดงความเสียใจของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศต่อเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่ประเทศอิตาลี

          ตามที่ได้เกิดเหตุแผ่นดินไหวทางตะวันออกเฉียงใต้ของเมืองเปรูจา ที่ตั้งอยู่ทางตอนกลางของประเทศอิตาลี เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๙ ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของประชาชนอิตาลี นั้น

          พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และนายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้มีสารแสดงความเสียใจถึงนาย Matteo Renzi นายกรัฐมนตรีอิตาลี และนาย Paolo Gentiloniรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอิตาลี ดังนี้

 

สารแสดงความเสียใจจากนายกรัฐมนตรีถึงนายกรัฐมนตรีอิตาลี

Excellency,

          I have learnt with sorrow of the devastating earthquake in the central area of Italy which caused many casualties and serious damage to properties.

          On behalf of the Royal Thai Government and the people of the Kingdom of Thailand, I wish to extend my sincere condolences to Excellency and, through you, to all those who have been affected by this natural disaster. I do hope that the affected area will recover quickly and fully from this tragedy. Our thoughts and prayers are with the people of Italy.

          Accept, Excellency, the renewed assurances of my highest consideration.

 

                                                          General Prayut Chan-o-cha (Ret.)

                                                   Prime Minister of the Kingdom of Thailand

 

สารแสดงความเสียใจจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอิตาลี

Excellency,

          I am deeply saddened by the tragic losses of lives and destruction caused by the devastating earthquake in central Italy.

          I wish to convey our heartfelt condolences to you, and through you, to bereaved families of the victims of this natural disaster and to the people of Italy. I do hope that the people of Italy will soon be able to overcome this tragedy and I wish you every success in your rescue and rehabilitation efforts.

          Accept, Excellency, the renewed assurances of my highest consideration.

                                               

                                                                Don Pramudwinai

                                      Minister of Foreign Affairs of the Kingdom of Thailand