ข่าวสารนิเทศ : สารแสดงความยินดีของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเนื่องในโอกาสวันชาติเวียดนาม ศูนย์ข่าว

ข่าวสารนิเทศ : สารแสดงความยินดีของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเนื่องในโอกาสวันชาติเวียดนาม

          ด้วยในวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๙ เป็นวันชาติเวียดนาม พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และนายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้มีสารแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสดังกล่าวถึงนายเหวียน ซวน ฟุก นายกรัฐมนตรีเวียดนาม และนายฝ่ามบิ่งห์ มิงห์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเวียดนาม ดังนี้

 

สารแสดงความยินดีจากนายกรัฐมนตรีถึงนายกรัฐมนตรีเวียดนาม

Excellency,

          On behalf of the Royal Thai Government and the Thai people, I wish to extend our warmest congratulations and best wishes to Your Excellency and the people of the Socialist Republic of Vietnam on the occasion of your National Day.

          With our close collaboration and long-standing ties of friendship, I am confident that the relations between our countries and peoples will continue to grow from strength to strength in the years to come. As we are celebrating the 40th anniversary of diplomatic relations this year, I wish to reaffirm my determination to continue to work closely with Your Excellency to further deepen our strategic partnership in all dimensions for the mutual benefits of our countries, peoples and the region as a whole.

          Accept, Excellency, the renewed assurances of my highest consideration.

 

                                                     General Prayut Chan-o-cha (Ret.)

                                               Prime Minister of the Kingdom of Thailand

 

สารแสดงความยินดีจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศถึงรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
การต่างประเทศเวียดนาม

Excellency,

          On the occasion of the National Day of the Socialist Republic of Vietnam, I wish to extend my sincere congratulations and warmest wishes to Your Excellency and the people of Vietnam.

          This year marks the 40th anniversary of diplomatic relations. I firmly believe that the existing cordial ties and strategic partnership between our two countries will continue to flourish into the 5th decade of diplomatic relations. I wish to reaffirm my commitment to continue to collaborate closely with Your Excellency to further strengthen our ties for the mutual benefit of our countries and peoples as well as our region as a whole.

          Accept, Excellency, the renewed assurances of my highest consideration.

                                               

                                                                  Don Pramudwinai

                                      Minister of Foreign Affairs of the Kingdom of Thailand