ข่าวสารนิเทศ : กรณีสถานเอกอัครราชทูตตุรกีประจำประเทศไทยออกประกาศ จะไม่รับรองประกาศนียบัตรโรงเรียน 4 แห่งในประเทศไทย ศูนย์ข่าว

ข่าวสารนิเทศ : กรณีสถานเอกอัครราชทูตตุรกีประจำประเทศไทยออกประกาศ จะไม่รับรองประกาศนียบัตรโรงเรียน 4 แห่งในประเทศไทย

ตามที่ปรากฏกรณีเว็บไซต์สถานเอกอัครราชทูตตุรกีประจำประเทศไทย ได้เผยแพร่ข้อความประกาศจะไม่รับรองประกาศนียบัตรโรงเรียน 4 แห่งในประเทศไทย โดยระบุว่าโรงเรียนดังกล่าวมีการเชื่อมโยงกับกลุ่มก่อการร้ายนายเฟตฮุลเลาะห์ กูเลน หรือ Fethullah Terrorist Organisation (FETO) นั้น

กระทรวงการต่างประเทศขอเรียน ดังนี้

- จากการตรวจสอบเบื้องต้นทราบว่า บุคคลเป้าหมายที่ชาวตุรกีที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ออกประกาศว่ามีความเชื่องโยงกับกลุ่มก่อการร้ายฯ มีสถานะเป็นผู้ถือครองหุ้นในเครือโรงเรียนดังกล่าว ภายใต้กฎหมายไทยที่เกี่ยวข้องกับสัดส่วนผู้ถือหุ้นชาวต่างชาติ โดยมิได้มีตำแหน่งหรือชื่อเป็นผู้บริหาร เจ้าของ หรือองค์ประกอบในคณะกรรมการบริหารโรงเรียน

- การออกประกาศไม่รับรองวุฒิบัตรดังกล่าว จะไม่ส่งผลกระทบกับนักเรียนในสังกัดโรงเรียนดังกล่าวที่ทำการศึกษาอยู่ ทั้งนี้ กระทรวงฯ อยู่ระหว่างตรวจสอบว่าประกาศดังกล่าวจะมีผลกระทบกับการใช้วุฒิการศึกษาดังกล่าวสำหรับการศึกษาในประเทศอื่น ๆ ด้วยหรือไม่

- กระทรวงการต่างประเทศ ได้ประสานงานอย่างต่อเนื่องกับสถานเอกอัครราชทูตฯ เพื่อขอรับหลักฐานทางกฎหมายและหลักฐานที่เชื่อถือได้ ทั้งนี้ ยังไม่ได้รับข้อมูลใดๆ เพิ่มเติมจากทางการตุรกี 

- หน่วยงานของไทยที่เกี่ยวข้อง อยู่ระหว่างประชุมหารือเพื่อหาข้อสรุปในเรื่องนี้ และอาจจะมีการออกแถลงการณ์ในรายละเอียดให้ท่านทราบต่อไปหากมีความชัดเจน ทั้งนี้ กระทรวงฯ อยู่ระหว่างประสานงานอย่างใกล้ชิดกับกระทรวงศึกษาธิการ โดยคำนึงถึงการรักษาประโยชน์ของนักเรียนปัจจุบันและผู้ปกครองด้วย

- ทั้งนี้ โรงเรียนทั้ง 4 แห่งดังกล่าว เป็นสถาบันการศึกษาที่ถูกต้องตามกฎหมายไทย จึงอยากขอให้คำนึงและไม่ควรนำไปเชื่อมโยงกับผู้ถือหุ้นชาวต่างชาติเพียงไม่กี่ราย ซึ่งไม่ได้มีอำนาจหน้าที่ในการตัดสินใจใดๆที่เกี่ยวข้องกับนโยบายของโรงเรียนข้างต้น