ข่าวสารนิเทศ : งานแถลงเปิดตัวรายการสารคดีโทรทัศน์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  “สายธารพระราชไมตรี” ศูนย์ข่าว

ข่าวสารนิเทศ : งานแถลงเปิดตัวรายการสารคดีโทรทัศน์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “สายธารพระราชไมตรี”

          เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๙ นายชัยสิริ อนะมาน ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ   
เป็นผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศต้อนรับหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
ในโอกาสเข้าร่วมงานแถลงเปิดตัวรายการสารคดีโทรทัศน์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว           
“สายธารพระราชไมตรี” ณ วิเทศสโมสร กระทรวงการต่างประเทศ

          กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การกล่าวปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “พระมหากษัตริย์กับบทบาท
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ” โดยหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล นายนรชิต สิงหเสนี อดีตปลัดกระทรวง
การต่างประเทศ กรรมการและโฆษกกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ กล่าวถึงพระราชกรณียกิจด้านการต่างประเทศ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รวมถึงความร่วมมือของกระทรวงการต่างประเทศ ในการผลิตสารคดีดังกล่าว
และการแสดงดนตรีเพลงพระราชนิพนธ์ โดยวง Thailand Philharmonic Orchestra เป็นต้น

          สารคดีโทรทัศน์ชุด “สายธารพระราชไมตรี” จัดทำโดยบริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) มีเนื้อหา
เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
ในการเจริญพระราชไมตรีกับประเทศต่าง ๆ ในช่วงระหว่างปี ๒๕๐๒ – ๒๕๑๐ โดยกระทรวงการต่างประเทศ
ได้มีส่วนร่วมสนับสนุนการผลิตสารคดีชุดดังกล่าว โดยได้ประสานงานและอำนวยความสะดวกให้แก่ทีมงาน
ของบริษัทฯ ที่เดินทางไปถ่ายทำในประเทศที่ทั้งสองพระองค์เสด็จพระราชดำเนินเยือนในช่วงดังกล่าว
รวมทั้งการสัมภาษณ์เอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่เกี่ยวกับภาพรวมความสัมพันธ์ และพัฒนาการของ
ความสัมพันธ์และความร่วมมืออันเนื่องมาจากการเจริญพระราชไมตรีกับประเทศต่าง ๆ