ข่าวสารนิเทศ : รัฐบาลไทยบริจาคเงินช่วยเหลืออุทกภัยในเกาหลีเหนือ ศูนย์ข่าว

ข่าวสารนิเทศ : รัฐบาลไทยบริจาคเงินช่วยเหลืออุทกภัยในเกาหลีเหนือ

              ตามที่ได้เกิดเหตุอุทกภัยครั้งร้ายแรงในพื้นที่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี (เกาหลีเหนือ) ซึ่งสำนักงานเพื่อประสานกิจการด้านมนุษยธรรมแห่งสหประชาชาติ (Office for the Coordination of Humanitarian Affairs – OCHA) ระบุว่า อุทกภัยดังกล่าวเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย ๑๓๓ คน สูญหายอีกเกือบ ๔๐๐ คน มีผู้ไร้ที่อยู่อาศัยมากกว่า ๑ แสนคน และก่อให้เกิดความเสียหายแก่อาคารบ้านเรือนและโครงสร้างพื้นฐานสำคัญในเกาหลีเหนือ รัฐบาลไทยจึงบริจาคเงินเป็นการฉุกเฉิน จำนวน ๓๐,๐๐๐ ดอลลาร์สหรัฐ เพื่อสนับสนุนปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเกาหลีเหนือให้แก่สมาพันธ์กาชาดสากลและสมาคมเสี้ยววงเดือนแดง โดยนายธีรกุล นิยม เอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงเปียงยาง ถิ่นพำนักที่กรุงปักกิ่ง ได้มอบเงินจำนวนดังกล่าวให้แก่นางเกวนโดลิน เผิง หัวหน้าทีมสนับสนุนกลุ่มประเทศ สำนักงานสมาพันธ์ฯ
ประจำกรุงปักกิ่ง เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา