ข่าวสารนิเทศ :  กรณีอุบัติเหตุรถไฟ NJ Transit พุ่งชนสถานี Hoboken มลรัฐนิวเจอร์ซีย์ สหรัฐอเมริกา ศูนย์ข่าว

ข่าวสารนิเทศ : กรณีอุบัติเหตุรถไฟ NJ Transit พุ่งชนสถานี Hoboken มลรัฐนิวเจอร์ซีย์ สหรัฐอเมริกา

            ตามที่เกิดเหตุขบวนรถไฟ NJ Transit พุ่งชนชานชาลาสถานี Hoboken มลรัฐนิวเจอร์ซีย์ สหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๙ ตามเวลาท้องถิ่น โดยนาย Chris Chirstie ผู้ว่าการมลรัฐนิวเจอร์ซีย์ และนาย Andrew Cuomo ผู้ว่าการมลรัฐนิวยอร์ก ได้ร่วมกันแถลงข่าว สรุปยอดผู้เสียชีวิต ๑ ราย และบาดเจ็บ  ๑๐๘ ราย โดยทางการกำลังตรวจสอบสาเหตุของอุบัติเหตุดังกล่าวอยู่ นั้น

          กระทรวงการต่างประเทศได้รับรายงานจากสถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก ว่า ได้ตรวจสอบกับศูนย์ฉุกเฉินของ NJ Transit ว่ามีคนไทยอยู่ในขบวนรถดังกล่าวและได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุครั้งนี้หรือไม่ ซึ่ง NJ Transit แจ้งว่ากำลังตรวจสอบรายชื่อผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตทั้งหมดอยู่ แต่ยังไม่มีรายละเอียดเรื่องสัญชาติของผู้ที่ได้รับผลกระทบ อย่างไรก็ดี ตามแนวปฏิบัติของฝ่ายสหรัฐอเมริกา เพื่อปกป้องสิทธิส่วนบุคคลของผู้ได้รับผลกระทบ ทางการสหรัฐฯ จะไม่มีการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อสาธารณะ แต่ในกรณีที่ผู้ได้รับผลกระทบเป็นชาวต่างชาติ กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกาจะประสานให้ข้อมูลกับสถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลของผู้ถือสัญชาตินั้นๆ โดยตรง ซึ่งจนถึงปัจจุบันสถานกงสุลใหญ่ฯ ยังไม่ได้รับการติดต่อใด ๆ

          ทั้งนี้ ในกรณีที่คนไทยประสบปัญหา ได้รับผลกระทบ มีเหตุฉุกเฉิน หรือมีข้อซักถาม สามารถติดต่อสถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๑-๖๔๖-๘๔๒-๐๘๖๔

          ปัจจุบัน มีคนไทยพำนักอาศัยอยู่ในสหรัฐอเมริกาทั้งสิ้น ๒๓๘,๕๓๖ คน อาศัยอยู่ในมลรัฐนิวเจอร์ซีย์ ๓,๑๘๐ คน และมลรัฐนิวยอร์ก ๑๑,๓๕๖ คน