ข่าวสารนิเทศ : กำหนดการสื่อมวลชนการประชุมสุดยอดกรอบความร่วมมือเอเชีย (Asia Cooperation Dialogue – ACD Summit) ครั้งที่ ๒ ศูนย์ข่าว

ข่าวสารนิเทศ : กำหนดการสื่อมวลชนการประชุมสุดยอดกรอบความร่วมมือเอเชีย (Asia Cooperation Dialogue – ACD Summit) ครั้งที่ ๒

วันศุกร์ที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๙

๑๐.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.

สื่อมวลชนรับบัตรสำหรับเข้าพื้นที่การประชุม

สถานที่ ประชาสัมพันธ์พระราม ๖ กระทรวงการต่างประเทศ (ถนนศรีอยุธยา)

*เฉพาะสื่อมวลชนที่ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.acdsummit2016.com เท่านั้น

วันเสาร์ที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๙

๑๐.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.

สื่อมวลชนรับบัตรสำหรับเข้าพื้นที่การประชุม

สถานที่ ประชาสัมพันธ์พระราม ๖ กระทรวงการต่างประเทศ (ถนนศรีอยุธยา)

*เฉพาะสื่อมวลชนที่ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.acdsummit2016.com เท่านั้น

๑๙.๐๐ – ๒๑.๐๐ น.

งานเลี้ยงอาหารค่ำอย่างไม่เป็นทางการของรัฐมนตรี ACD

สถานที่ โรงแรมพลาซ่า แอทธินี

*ขอให้สื่อมวลชนเดินทางมายังพื้นที่ล่วงหน้าอย่างน้อย ๑ ชั่วโมงก่อนกำหนดการ*

วันอาทิตย์ที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๙

๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ น.

สื่อมวลชนลงทะเบียนและตรวจอุปกรณ์ถ่ายภาพ สำหรับการประชุมภาคธุรกิจ ACD Connect Business Forum 2016

สถานที่ ห้อง China Room โรงแรมพลาซ่า แอทธินี

๐๙.๓๐ – ๑๐.๐๐ น.

 

๑๐.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.

- นายกรัฐมนตรีเป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมฯ ภายใต้หัวข้อ “บทบาทสำคัญของภาคธุรกิจ
ต่อวิวัฒนาการของ ACD”

- การเสวนาโดยผู้ทรงคุณวุฒิ

สถานที่ ห้องแกรนด์ฮอลล์ ชั้น ๒ โรงแรมพลาซา แอทธินี

วันจันทร์ที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙

๐๖.๐๐ – ๐๗.๓๐ น.

สื่อมวลชนลงทะเบียนและตรวจอุปกรณ์ถ่ายภาพ สำหรับการประชุมสุดยอด ACD ครั้งที่ ๒

สถานที่ หอประชุมใหญ่ กรมประชาสัมพันธ์ (ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม ๖)

๑๐.๐๐ – ๑๐.๔๕ น.

นายกรัฐมนตรีเป็นประธานพิธีเปิดการประชุมสุดยอด ACD ครั้งที่ ๒

สถานที่ วิเทศสโมสร กระทรวงการต่างประเทศ
(เฉพาะช่างภาพสำนักข่าวละ ๑ คน เท่านั้น)

๑๑.๓๐ น.

๑๕.๔๕ น.

อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศบรรยายสรุปสื่อมวลชน

สถานที่ กระทรวงการต่างประเทศ

๑๘.๐๐ – ๑๘.๓๐ น.

นายกรัฐมนตรีแถลงข่าวสรุปผลการประชุมฯ

สถานที่ วิเทศสโมสร กระทรวงการต่างประเทศ

*หมายเหตุ   

๑. ขอให้สื่อมวลชนแสดงบัตรสำหรับเข้าพื้นที่การประชุมตลอดเวลาที่อยู่ในพื้นที่การประชุม

๒. เนื่องจากเหตุผลด้านความปลอดภัย สื่อมวลชนที่ประสงค์จะเดินทางเข้า-ออกพื้นที่การประชุมในวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ ต้องใช้ Shuttle Bus จากกรมประชาสัมพันธ์เท่านั้น และไม่อนุญาตให้สื่อมวลชนนำยานพาหนะใด ๆ เข้าพื้นที่การประชุม โดยจะจัดพื้นที่สำหรับจอดรถให้กับสื่อมวลชนบริเวณกรมประชาสัมพันธ์

๓.  กระทรวงฯ จะจัดยานพาหนะให้สื่อมวลชนเข้า-ออกพื้นที่การประชุมฯ ระหว่างเวลา ๐๖.๐๐ – ๐๗.๓๐ น. และ ๑๔.๐๐ – ๑๕.๓๐ น.

๔. ขอให้สื่อมวลชนแต่งกายสุภาพในทุกกำหนดการที่เข้าร่วม


๕ ตุลาคม ๒๕๕๙