ข่าวสารนิเทศ : ประเทศไทยได้รับเลือกตั้งซ้ำเป็นสมาชิกสภาปฏิบัติการไปรษณีย์ วาระปี ค.ศ. ๒๐๑๗ - ๒๐๒๐ ของสหภาพสากลไปรษณีย์ ศูนย์ข่าว

ข่าวสารนิเทศ : ประเทศไทยได้รับเลือกตั้งซ้ำเป็นสมาชิกสภาปฏิบัติการไปรษณีย์ วาระปี ค.ศ. ๒๐๑๗ - ๒๐๒๐ ของสหภาพสากลไปรษณีย์

          เมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๙ ที่ประชุมหภาพสากลไปรษณีย์ สมัยที่ ๒๖ ณ นครอิสตันบูล สาธารณรัฐตุรกี    มีมติเลือกสมาชิกสภาปฏิบัติการไปรษณีย์ (Postal Operations Council – POC) วาระปี ค.ศ. ๒๐๑๗-๒๐๒๐ ของสหภาพสากลไปรษณีย์ (Universal Postal Union – UPU) จำนวน 40 ประเทศ จากจำนวนสมาชิกทั้งหมด ๑๙๒ ประเทศ โดยประเทศไทยได้รับการเลือกตั้งด้วยคะแนนเสียง ๑๐๒ คะแนน

          การได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิก POC ของไทยในครั้งนี้ ซึ่งนับเป็นสมัยที่ ๓ ติดต่อกัน แสดงถึงความไว้วางใจของประเทศสมาชิก UPU ที่มีต่อประเทศไทยเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากตามกฎการเลือกตั้งสมาชิก POC ประเทศที่กำลังจะหมดวาระจำนวน ๑ ใน ๓ (๑๔ ประเทศจาก ๔๐ ประเทศ) จะถูกคัดออก โดยจะเรียงลำดับจากคะแนนน้อยไปยังคะแนนมาก และให้ประเทศที่ไม่ได้เป็นสมาชิก POC สมัยที่ผ่านมา แต่ได้คะแนนต่ำกว่า เลื่อนลำดับขึ้นมาแทน

          การได้รับเลือกเป็นสมาชิก POC ทำให้ประเทศไทยมีส่วนร่วมในการพิจารณา ให้ข้อเสนอแนะ และลงคะแนนออกเสียงในเรื่องต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแก้ไขระเบียบปฏิบัติว่าด้วยไปรษณียภัณฑ์และระเบียบปฏิบัติว่าด้วยพัสดุไปรษณีย์ที่มีผลกระทบต่อประเทศสมาชิก UPU โดยรวม ซึ่งช่วยให้ประเทศไทยสามารถเตรียมการรองรับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างทันท่วงที และยังส่งผลดีต่อการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพบริการไปรษณีย์ระหว่างประเทศให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการมากยิ่งขึ้น อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนากิจการไปรษณีย์ของประเทศโดยรวมต่อไป นอกจากนี้ ยังเป็นโอกาสดีในการส่งเสริมบทบาทของประเทศไทยในเวทีระหว่างประเทศ รวมทั้งพัฒนาความร่วมมือเกี่ยวกับกิจการไปรษณีย์ ทั้งในด้านการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ความร่วมมือด้านวิชาการ    และด้านปฏิบัติการ

          กระทรวงการต่างประเทศสนับสนุนการลงสมัครของไทยในครั้งนี้อย่างเต็มที่ โดยนอกเหนือจากการรณรงค์ล่วงหน้าผ่านช่องทางการทูตแล้ว ผู้แทนของกระทรวงฯ ยังเป็นหนึ่งในองค์ประกอบคณะผู้แทนไทยร่วมกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เข้าร่วมการประชุมฯ เพื่อรณรงค์ขอรับการสนับสนุนจากคณะผู้แทนประเทศสมาชิก UPU ในช่วงการเลือกตั้ง ณ นครอิสตันบูล อย่างแข็งขันด้วย

          อนึ่ง ประเทศที่ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิก POC วาระปี ค.ศ. ๒๐๑๗ – ๒๐๒๐ ของ UPU นอกเหนือจากไทย ได้แก่ อาร์เจนตินา ออสเตรเลีย ออสเตรีย อาเซอร์ไบจาน บังกลาเทศ เบลเยียม บราซิล แคนาดา ชิลี จีน คิวบา อียิปต์ ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส จอร์เจีย เยอรมนี กานา สหราชอาณาจักร อินเดีย อิตาลี ญี่ปุ่น เคนยา สาธารณรัฐเกาหลี โมร็อกโก เนเธอร์แลนด์ นิวซีแลนด์ โปแลนด์ โปรตุเกส โรมาเนีย รัสเซีย เซเนกัล สิงคโปร์ สเปน สวิตเซอร์แลนด์ แทนซาเนีย ตูนิเซีย ตุรกี สหรัฐอเมริกา และอุรุกวัย