ข่าวสารนิเทศ : สหประชาชาติจะสดุดีและถวายพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชก่อนการประชุม ศูนย์ข่าว

ข่าวสารนิเทศ : สหประชาชาติจะสดุดีและถวายพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชก่อนการประชุม

                     ด้วยกระทรวงการต่างประเทศได้รับแจ้งจากคณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์กว่า ในวันศุกร์ที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. (๒๑.๐๐ น. ตามเวลาในประเทศไทย) ที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติจะมีการสดุดีและถวายพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ก่อนการประชุม โดยประธานสมัชชาสหประชาชาติจะเริ่มกล่าวสดุดีเป็นคนแรก และจะเปิดให้ผู้แทนภูมิภาคต่าง ๆ ขึ้นกล่าวสดุดี ซึ่งถือเป็นโอกาสพิเศษที่มีขึ้นไม่บ่อยนัก
                   ในการนี้ กระทรวงการต่างประเทศจึงขอเชิญติดตามการถ่ายทอดสดการสดุดีและถวายพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้ทาง webcast ขององค์การสหประชาชาติ http://webtv.un.org/ ในวันและเวลาข้างต้น