ข่าวสารนิเทศ : กรณีแผ่นดินไหวบริเวณเกาะใต้ของประเทศนิวซีแลนด์ ศูนย์ข่าว

ข่าวสารนิเทศ : กรณีแผ่นดินไหวบริเวณเกาะใต้ของประเทศนิวซีแลนด์

ตามที่ได้เกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด ๗.๔ ริกเตอร์ บริเวณเกาะใต้ของประเทศนิวซีแลนด์ เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ตามเวลาท้องถิ่น โดยมีจุดศูนย์กลาง ห่างจากเมืองไครสต์เชิร์ชประมาณ ๙๕ กิโลเมตร ซึ่งมีแรงสั่นสะเทือนสามารถรู้สึกได้ถึงกรุงเวลลิงตัน โดยทางการนิวซีแลนด์ได้ประกาศแจ้งเตือนการเกิดสึนามิเป็นระยะ นั้น

กระทรวงการต่างประเทศได้รับรายงานจากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวลลิงตัน ว่า ในชั้นนี้ ไม่มีคนไทยได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากเหตุดังกล่าว ทั้งนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ กำลังติดตามสถานการณ์ ร่วมกับทางการนิวซีแลนด์และชุมชนคนไทยในนิวซีแลนด์อย่างใกล้ชิด

ในการนี้ กระทรวงการต่างประเทศและสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวลลิงตัน ขอให้คนไทยทุกท่านที่อาศัย  อยู่บริเวณใกล้เคียงและคนไทยที่กำลังจะเดินทางไปประเทศนิวซีแลนด์ โดยเฉพาะพื้นที่ชายฝั่งทะเลด้านตะวันออก ติดตามข่าวสารและปฏิบัติตามคำแนะนำของทางการท้องถิ่นอย่างเคร่งครัด ในกรณีที่ต้องการความช่วยเหลือหรือทราบข่าวว่ามีคนไทยได้รับผลกระทบจากเหตุดังกล่าว สามารถติดต่อได้ที่ Hotline ของสถานเอกอัครราชทูตฯ หมายเลขโทรศัพท์ +๖๔ ๐๒๑ ๘๙๖ ๒๙๒ และ Hotline ของกรมการกงสุล หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๕๗๒ ๘๔๔๒

 อนึ่ง มีคนไทยพำนักอยู่ในประเทศนิวซีแลนด์ประมาณ ๘,๑๐๐ คน