ข่าวสารนิเทศ : ผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ครั้งที่ ๒๕ ประจำปี ๒๕๕๙ ศูนย์ข่าว

ข่าวสารนิเทศ : ผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ครั้งที่ ๒๕ ประจำปี ๒๕๕๙

          เมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ นายเสข วรรณเมธี อธิบดีกรมสารนิเทศ ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้เข้าร่วมงานแถลงข่าวประกาศผลผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ครั้งที่ ๒๕ ประจำปี ๒๕๕๙ ณ โรงพยาบาลศิริราช ร่วมกับศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ประสิทธ์ วัฒนาภา รองประธานมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลฯ ศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์สุพัฒน์ วาณิชย์การ เลขาธิการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลฯ ศาสตราจารย์นายแพทย์วิจารณ์ พานิช ประธานคณะกรรมการรางวัลนานาชาติ มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลฯ นางสาวมากาเร็ต ทังก์ อัครราชทูตสหราชอาณาจักรประจำประเทศไทย และนางไอยชา เรคิ ที่ปรึกษาด้านการเมืองและเศรษฐกิจสถานเอกอัครราชทูตแคนาดาประจำประเทศไทย ผลการตัดสินผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี ๒๕๕๙ มีดังต่อไปนี้

           สาขาการแพทย์ ได้แก่ เซอร์เกรกอรี พอล วินเทอร์ (Sir Gregory Paul Winter) จากสหราชอาณาจักร เซอร์เกรกอรี เป็นนักชีวเคมีชั้นนำของโลก ผู้พัฒนาเทคโนโลยีในการสร้างและดัดแปลงโมเลกุลของแอนติบอดีให้มีประสิทธิภาพสูงและสามารถใช้ได้กับร่างกายมนุษย์ (antibody humanization) นำไปสู่ความก้าวหน้าในการพัฒนายากลุ่มใหม่ซึ่งมีประโยชน์อย่างมากในการรักษาโรค ปัจจุบันเซอร์เกรกอรี ดำรงตำแหน่งคณบดีวิทยาลัยทรินิตี (Master of Trinity College) มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์

          สาขาสาธารณสุข ได้แก่ ศาสตราจารย์นายแพทย์ วลาดิเมียร์ ฮาชินสกี้ (Professor Vladimir Hachinski) จากประเทศแคนาดา ศาสตราจารย์นายแพทย์ฮาชินสกี้ เป็นผู้นำด้านโรคหลอดเลือดสมอง และภาวะความจำเสื่อมจากปัญหาหลอดเลือด และเป็นผู้มีส่วนสำคัญในการแก้ไขปัญหาที่เกิดจากโรคสมองผลงานดังกล่าวทำให้วงการแพทย์สามารถช่วยชีวิต และลดอัตราการเกิดภาวะสมองเสื่อมได้ในผู้ป่วยนับไม่ถ้วน

           ในการนี้  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ แทนพระองค์พระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี ๒๕๕๙ ในวันอังคารที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐ ณ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง