ข่าวสารนิเทศ : กระทรวงการต่างประเทศร่วมจัดกิจกรรม “รวมพลังแห่งความภักดี” ทั้งในและต่างประเทศ ศูนย์ข่าว

ข่าวสารนิเทศ : กระทรวงการต่างประเทศร่วมจัดกิจกรรม “รวมพลังแห่งความภักดี” ทั้งในและต่างประเทศ

ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้หน่วยงานราชการทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ร่วมกับทุกภาคส่วนจัดกิจกรรม “รวมพลังแห่งความภักดี” ในวันอังคารที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๐๐ น. ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และทุกพระองค์ในราชวงศ์จักรีและเพื่อแผ่นดินตลอดไป นั้น กระทรวงการต่างประเทศ จะจัดกิจกรรมดังกล่าว ประกอบด้วย 

๑) การจัดกิจกรรม ณ กระทรวงการต่างประเทศ ในวันอังคารที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๐๐ น. โดยนางบุษยา มาทแล็ง ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ จะนำข้าราชการและเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศ ถวายสัตย์ปฏิญาณตนแสดงความจงรักภักดี และร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีที่บริเวณลานน้ำพุ กระทรวงการต่างประเทศ เพื่อเป็นการประกาศความจงรักภักดี และร่วมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพปีที่ ๘๙ โดยนายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ จะเข้าร่วมกิจกรรม “รวมพลังแห่งความภักดี” พร้อมกับคณะรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลในวันและเวลาดังกล่าว

๒) การจัดกิจกรรมในต่างประเทศ สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ทั่วโลก ร่วมกับชุมชนไทยในต่างประเทศ จะจัดกิจกรรมดังกล่าวในช่วงระหว่างวันที่ ๑๘ – ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ตามความสะดวกและความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่ โดยเอกอัครราชทูต/กงสุลใหญ่ จะเป็นผู้กล่าวนำการถวายสัตย์ปฏิญาณ และร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทั้งนี้  ขอเชิญชวนประชาชนชาวไทยติดตามรับชมการถ่ายทอดสดการจัดกิจกรรม “รวมพลังแห่งความภักดี” ได้ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ตั้งแต่เวลา ๐๖.๓๐ น. เป็นต้นไป