ข่าวสารนิเทศ : กรณีแผ่นดินไหวบริเวณชายฝั่งด้านตะวันออกของประเทศญี่ปุ่น ศูนย์ข่าว

ข่าวสารนิเทศ : กรณีแผ่นดินไหวบริเวณชายฝั่งด้านตะวันออกของประเทศญี่ปุ่น

          ตามที่เกิดเหตุแผ่นดินไหวโดยมีจุดศูนย์กลางอยู่ที่ทะเลด้านตะวันออกของจังหวัดฟุคุชิมะ ซึ่งอยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ภูมิภาค Tohoku) เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ตามเวลาท้องถิ่นของประเทศญี่ปุ่น โดยแผ่นดินไหวมีความรุนแรง ๗.๔ ริกเตอร์ ทำให้เกิดแรงสั่นสะเทือนระดับ 5 อ่อน ที่จังหวัดฟุคุชิมะ จังหวัดอิบารากิ และจังหวัดโทจิกิ และแรงสั่นสะเทือนระดับ ๔ และต่ำกว่าในพื้นที่โดยรอบ รวมถึงกรุงโตเกียว นั้น

          กระทรวงการต่างประเทศได้รับรายงานจากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ว่า ในชั้นนี้ ยังไม่มีคนไทยได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจากเหตุดังกล่าว โดยสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ติดตามสถานการณ์ร่วมกับทางการญี่ปุ่น และชุมชนคนไทยในญี่ปุ่นอย่างใกล้ชิด และล่าสุด ได้รับรายงานว่าทางการญี่ปุ่นได้ยกเลิกประกาศระวังภัยสึนามิทั่วประเทศแล้ว

          ในการนี้ กระทรวงการต่างประเทศและสถานเอกอัครราชทูตฯ ขอให้คนไทยที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ดังกล่าว ติดตามข่าวและปฏิบัติตามประกาศจากทางการญี่ปุ่น และขอให้พำนักในที่ปลอดภัย กรณีที่มีปัญหาและเหตุฉุกเฉินต่างๆ สามารถติดต่อได้ที่ Hotline สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว หมายเลขโทรศัพท์ +๘๑ - ๙๐ - ๔๔๓๕ - ๗๘๑๒  และ Hotline กรมการกงสุล หมายเลขโทรศัพท์ ๐ - ๒๕๗๒ - ๘๔๔๒

          ปัจจุบัน มีคนไทยอาศัยอยู่ในประเทศญี่ปุ่นทั้งสิ้น ๔๕,๓๗๙ คน โดยอยู่ในจังหวัดฟุคุชิมะ ๓๒๕ คน จังหวัดอิวาเทะ ๖๔ คน จังหวัดอิเอโมริ ๑๑๐ คน จังหวัดมิยากิ ๒๔๘ คน จังหวัดอิบารากิ ๔,๔๙๘ คน และจังหวัดชิบะ ๕,๒๗๖ คน