ข่าวสารนิเทศ : รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมีกำหนดเดินทางเยือนสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ศูนย์ข่าว

ข่าวสารนิเทศ : รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมีกำหนดเดินทางเยือนสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ มีกำหนดเดินทางเยือนสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์อย่างเป็นทางการ ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ ตามคำเชิญของ เชค อับดุลลาห์ บิน ซายิด อัล นะห์ยาน (His Highness Sheikh Abdullah Bin Zayed Al Nahyan) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

การเยือนสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ในครั้งนี้ เป็นผลสืบเนื่องจากการเดินทางเยือนไทยของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและความร่วมมือระหว่างประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เมื่อวันที่ ๑๑ – ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เพื่อเป็นประธานร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ การค้าและวิชาการ ไทย – สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ครั้งที่ ๑ โดยนอกจากทั้งสองฝ่ายจะได้หารือและติดตามความคืบหน้าของผลการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมฯ ครั้งที่ ๑ แล้ว ยังเป็นเป็นโอกาสอันดีที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศทั้งสองประเทศจะได้หารือแนวทางเพื่อผลักดันความร่วมมือที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน อาทิ ความร่วมมือด้านการค้าการลงทุน ความร่วมมือด้านพลังงาน ความร่วมมือเพื่อการพัฒนา ความร่วมมือด้านการเกษตรและความมั่นคงทางอาหาร ความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความร่วมมือในกรอบพหุภาคี ตลอดจนแลกเปลี่ยนข้อมูลและความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ต่างๆ ในภูมิภาคทั้งสอง