ข่าวสารนิเทศ : การเยือนไทยของนายฮุน มานี สมาชิกสภาแห่งชาติกัมพูชาจังหวัดกัมปงสปือ และประธานสมาพันธ์ยุวชนแห่งชาติกัมพูชาและคณะ ระหว่างวันที่ ๘ – ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ ศูนย์ข่าว

ข่าวสารนิเทศ : การเยือนไทยของนายฮุน มานี สมาชิกสภาแห่งชาติกัมพูชาจังหวัดกัมปงสปือ และประธานสมาพันธ์ยุวชนแห่งชาติกัมพูชาและคณะ ระหว่างวันที่ ๘ – ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๙

เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันแก่นายฮุน มานี สมาชิกสภาแห่งชาติกัมพูชาจังหวัดกัมปงสปือและประธานสมาพันธ์ยุวชนแห่งชาติกัมพูชาและคณะ ซึ่งได้เดินทางเยือนไทยระหว่างวันที่ ๘ – ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ โดยมีคณะผู้แทนฝ่ายกัมพูชามีจำนวนทั้งสิ้น ๑๓ คน ประกอบด้วย นายซอ สุขา สมาชิกสภาแห่งชาติกัมพูชา จังหวัดเปรยเวง นางบาน เสร็ยมุม สมาชิกสภาแห่งชาติกัมพูชาจังหวัดไพลิน และผู้แทนจากกระทรวงเหมืองแร่
และพลังงานกัมพูชา มหาวิทยาลัยนานาชาติพนมเปญ และสมาพันธ์ยุวชนแห่งชาติกัมพูชา

ในช่วงระหว่างงานเลี้ยงอาหารกลางวัน ผู้เข้าร่วมโครงการแสดงความสนใจที่จะส่งเสริมกิจกรรมและความร่วมมือเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งระหว่างคนรุ่นใหม่ของทั้งสองประเทศซึ่งจะเป็นช่องทางที่มีศักยภาพสูงสำหรับไทยและกัมพูชาในการขับเคลื่อนความร่วมมือในปัจจุบันและอนาคตเพื่อความเจริญก้าวหน้าของทั้งสองฝ่าย นอกจากนี้ ได้แสดงความขอบคุณกระทรวงการต่างประเทศที่ได้เชิญมาเยือนประเทศไทย  

ภายหลังงานเลี้ยงอาหารกลางวัน คณะได้เดินทางไปเข้าเยี่ยมคารวะ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ทำเนียบรัฐบาล ซึ่งในระหว่างการเข้าเยี่ยมคารวะ นายกรัฐมนตรีได้ให้โอวาทแก่คณะผู้นำรุ่นใหม่กัมพูชาเกี่ยวกับการส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนเพื่อสันติภาพและความเจริญรุ่งเรืองของไทยและกัมพูชา โดยเห็นว่าผู้นำรุ่นใหม่ของทั้งสองประเทศจะเป็นปัจจัยสำคัญในการส่งเสริมความกินดีอยู่ดีของประชาชนและความก้าวหน้าของทั้งสองประเทศและภูมิภาคต่อไป

จากนั้น ระหว่างวันที่ ๑๐ – ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ คณะจะเดินทางไปศึกษาดูงานด้านโครงการพัฒนาชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง หมู่บ้าน OTOP การบริหารจัดการการท่องเที่ยว และการบริหารอุทยานแห่งชาติทางทะเลที่จังหวัดกระบี่ และจังหวัดพังงาต่อไป ก่อนที่จะเดินทางกลับกัมพูชาในวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๙